Infovajaduse uuringus osales 62 Anija valla noort

1055

Noori huvitab vaba aeg, sport ja tervis.

Aprillis said Anija valla 14-26aastased noored vastata valla kodulehel ja Facebookis küsitlusele infovajaduse kohta. Huvitavamateks teemadeks pidasid vastajad vaba aega, sporti ja tervist. Peamiste infoallikatena mainiti internetti ja sõpru.

Noored pakkusid, et rohkem võiks olla üritusi väljaspool Kehrat ning ka venekeelseid üritusi. Tegutseda võiks näitering, olla võimalus loomadega tegeleda ja rohkem kohti, kus noortel vaba aega veeta.

Anija valla noorsootöö spetsialist Tuuliki Rohtla ütles, et küsitluses võinuks osaleda rohkem noori, kuid esimese korra kohta oli tulemus ootuspärane.

Ettepanekuid on kavas arutada sel nädalal noortekeskuse töötajate, Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskuse karjääri- ja noorteinfo spetsialisti Annika Agu-Aasranna ja abivallavanem Marge Rajaga.

Küsitluse tulemustega saab tutvuda Anija valla kodulehel www.anija.ee.

Eelmine artikkelRaasiku valla noori õpib kokku 28 gümnaasiumis
Järgmine artikkelMälestuspink Kehra õpetajale SVEN-ALLAN SAGRISELE