INDREK LEHT Rookülast kavandab piirkonna filmifestivali

4855

MTÜ Rooküla Külaselts on muretsenud endale filmiprojektori ja helitehnika.

„Tegime kümme aastat oma tutvusringkonnaga filmiõhtuid. Plaan oli hakata näitama vaba­õhukino laiemale publikule. Mõtlesime, et hea koht oleks Nõmbra karjamõis, müürid võiks konserveerida ja teha külaplatsiks. Sellest plaanist ei saanud aga asja. Kui viis aastat tagasi sai Rooküla külaplats ehitatud praegusesse asukohta, siis mõtlesime, et hakkame ka siin rahvale filme näitama,“ jutustas Indrek Leht.

Ta on Tallinna elanik, pärit Rooküla naaberkülast Visklast, paarkümmend aastat on tema perekonna maakoht olnud Rookülas. Mehe igapäevatöö on kultuurivaldkonnas, tegeleb erinevate ürituste korraldamisega. Nädalavahetused mööduvad sageli maakohas, kus ta on pikka aega olnud kohalike filmiõhtute eestvedaja.

Indrek Leht rääkis, et MTÜ Rooküla Külaseltsil on olemas kogu vajalik tehnika filmide näitamiseks – projektor, helitehnika ja ekraan: „Projektori ja helitehnika jaoks saime toetust Kohaliku Omaalgatuse Projektist, kokku kaks korda 1600 eurot. Anija vallavalitsus lisas oma­osaluseks 400 eurot. Meie kinokomplekt on põhimõtteliselt aastaringselt kasutuses.“

Augustikuu nädalavahetustel näidati külaplatsil tasuta välikino. Korraldaja sõnul on kohale tulnud keskmiselt 50 inimest: „Tullakse ka naaberküladest, Rookülas on paarkümmend majapidamist. Oleme vaadanud loodusdokumentaale, sel aastal vaatasime näiteks „Malevat“ ja „Nukitsameest“. Alati ei pea olema kõige uuemad filmid, mõnikord on üheskoos hea vaadata just vanu asju.“

Teistel aastaaegadel käiakse filme näitamas naaberkülades. Nii on filmiõhtud olnud näiteks Voosel ja jõulude ajal Pikva kabelis. Järgmine filmiõhtu tuleb oktoobris Voosel.

„Kõige suurem on alati töö reklaamiga – panna üles listidesse, teadetetahvlitele,“ ütles Indrek Leht. Nüüd on lisaks tavapärastele filmiõhtutele tekkinud plaan teha suuremat sorti filmifestival, kuhu kaasata naaberkülad.

Looduskaunis kohas
„Siin on väga kaunis loodus ja Tallinnale piisavalt lähedal,“ selgitas Indrek Leht, miks ta peab piirkonda festivali korralda­miseks sobivaks. Kaks korda on koos käinud külade ümarlaud, kes on huvitatud korraldamises osalemisest – Rooküla, Pikva, Voose, aga ka Kose koguduse ja Albu valla esindajad.

„Järgmine kogunemine on novembris. Ootame veel külasid, kes on ettevõtmisest huvitatud. Samas ei tohi piirkonda väga laiaks ajada, mingi loogika peab säilima,“ lausus korraldaja.

Novembris on kavas arutada festivalile tulevate filmide temaatikat, kuid mõte on teha festival, mis ei keskenduks üksnes filmidele, vaid pakuks muudki tegevust.

„Kaugemalt tulijatele võiks olla kogu päev sisustatud. Alguses ekskursioon ja tutvumine mõne kohaliku vaatamisväärsusega, siinkandis on näiteks põhjasõja aegne pelgupaik, Pikval on põnevaid kohti. Seejärel mingi käeline tegevus ja õhtul filmi vaatamine.“

Filmide näitamiseks peab ta paljusid kohti sobivateks, näiteks Kakerdaja raba, mõisad, rahvamajad, külaplatsid.

Festivali korraldamiseks loodab Indrek Leht toetust saada Euroopa Liidu fondidest: „Praegu lähevad fondid ja toetusrahad kinni, kuid  kui uued taotlusvõimalused avanevad, siis esitame taotluse. Seetõttu on esimene festival plaanis jätta ülejärgmisse aastasse, kuid järgmiseks suveks kavatseme teha pilootprojekti.“

Ta tahab korraldamisse kaasata kohalikke noori inimesi, et pakkuda neile võimalust teha midagi kasulikku, huvitavat ja õpetlikku. Samuti on plaan teha koostööd kinobussiga, nagu on tehtud varemgi.

„Kinobuss pakub mitmesugust harivat tegevust, võimalust vaadata filme, mida näidata külades. Olenevalt ürituse iseloomust on nende vaatamine kas tasuta või sümboolse summa eest. Filme saab kogukond ise valida ja tellida. Pimedal ajal on see hea kooskäimise võimalus.“