Hoolekogu ettepanek – muuta Kolga keskkool põhikooliks

3637

Kas ja kuidas kool reorganiseeritakse, otsustab Kuusalu vallavolikogu.

Teisipäeva, 15. jaanuari õhtul toimus Kolga keskkooli hoolekogu laiendatud istung, kuhu kutsuti kooli edasisest saatusest huvitatud lapsevanemaid. Kogunes 20 inimest, osalesid ka Kolga kooli direktor Tõnu Valdma ja Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi.

Pärast kõigi arvamuste ärakuulamist ja võimalike arenguvariantide läbiarutamist jõuti üksmeelsele seisukohale, et Kuusalu vallavolikogule tehakse ettepanek reorganiseerida kool alates 1. septembrist 2014 põhikooliks, üleminek algaks 1. septembrist 2013 ehk järgmisel õppeaastal jääks alles 12. klass.

Direktor Tõnu Valdma: „Ka mujal Eestis on mitmel pool muudetud keskkoole niiviisi põhikooliks – uut kümnendat klassi ei võeta, olemasolevad lõpetavad. Meie hoolekogu ettepanek on natuke järsem, praegune kümnes klass enam ei jätkaks üheteistkümnenda klassina, need kuus õpilast peaksid minema õppima mujale.“

Hoolekogu esimees Sander Vallaots, kes ise koosolekul osaleda ei saanud, kommenteeris, et keskkoolihariduse andmise lõpetamine Kolgas on olnud jutuks sellest ajast, kui riiklikult hakati rääkima gümnaasiumihariduse ümberkorraldamise vajadusest: „Seni on kooli juhtkond hoidnud pigem joont „ootame, vaatame, mis ülevalt poolt tuleb“ ega ole väga aktiivselt tegelenud potentsiaalsetele õpilastele ja lastevanematele suunatud turundusega, sest Kuusalu vallas on kehtivas koalitsioonilepingus kirjas, et Kolga kool jääb gümnaasiumiks. Olen igal koos­olekul öelnud, et vaadake, kuhupoole liiguvad inimesed – Tallinna tööle. Varsti võib jääda ka põhikool tühjaks.“

Hoolekogu liige, Kolga kooli endine direktor Mart Laanpere kõneles, et tegelikult jõudis hoolekogu reorganiseerimise asjus seisukohani mullu kevadel, aga jäädi hiljaks, sest volikogu peab koolikorralduse asjus otsuse langetama 1. aprilliks, siis rakenduks see sama aasta 1. septembrist: „Otsus on paratamatu. Et Kolgas üldse keskkooliosa tekkis ja sai aastaid eksisteerida, oli väike ime. Mingil hetkel ehk võiks gümnaasium Kolgas ka uuesti tööle hakata, kui näiteks mõis müüdaks uuele omanikule, kes võtab sellega ette midagi suurejoonelist, Kolga alevik hakkaks laienema.“

Ta tõdes, et on küll Kolga kooli patrioot, aga samas realist: „Venitamine ei tule kasuks, praegu on oluline saavutada, et Kolgas säiliks tugev põhikool ning gümnaasium ei läheks meist liiga kaugele. On ju räägitud sellestki, et Kuusallu ei peaks gümnaasiumi jääma, piisaks Tallinna koolidest. Tähtis on, et Kuusallu gümnaasium jääks. Kolgas tuleb tagada jätkusuutlik põhikool – teha õpilastele ja vanematele selgeks, et siit saab hea põhihariduse, ei pea kohe lapsi varakult viima üle teistesse koolidesse, kus nad saaksid jätkata gümnaasiumis. Peame selgeks tegema, et vale on arusaam, nagu põhikool ei oleks kool. Ka Tallinnas eksisteerivad edukalt põhikoolid, sealt minnakse edasi õppima gümnaasiumidesse.“

Mart Laanpere kirjeldas 15. jaanuari koosolekut, kus pandi kirja neli võimalikku alternatiivi.

Esimene oli, et sügisest jätkavad 11. ja 12. klass, 10. klassi ei avata, keskkool lõpetab koos allesjäänud klassidega 2015. aastal. Teine oli, et uuest õppeaastast jätkab ainult 12. klass ning 6 õpilasega 11. klass läheb mujale, 10. klassi ei avata. Praeguse seisuga oleks 10. klassi tulekul vaid 4-5 õpilast.

Kolmas variant oli, et sulgeda kohe käesoleva aasta sügisest gümnaasiumiosa – see oleks samas 12. klassi vastu ebaõiglane, sest kooli on raske lõpetada mujal, kus on teistsugune õppekava.

Neljas võimalus oli kiirendada Lahemaa hariduskolleegiumi loomist, valla kõigi koolide juhtimine koondataks vallamajja.

Mart Laanpere: „Hääletasime variandid läbi. Neljas ei saanud ühtegi häält. Kõik, kes olid kohal, olid üksmeelselt nõus, et sobivam oleks teine variant. Vallavanem sai mandaadi, et tutvustada hoolekogu ettepanekut vallavalitsusele ja volikogule.“

Kuusalu vallavanema Urmas Kirtsi sõnul hakkab vallavolikogu Kolga kooli reorganiseerimist arutama ilmselt veebruari lõpus toimuval istungil. Enne arutavad vallavalitsus, volikogu hariduskomisjon ning eelarve- ja majanduskomisjon.

Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats ütles, et nende kooli kümnendas klassis on praegu 25 õpilast, Kolga õpilased saaks sinna vabalt vastu võtta: „Riik arvestab gümnaasiumiklasside rahastamisel 36 õpilasega klassis. Praegu on meil gümnaasiumis 89 õpilast, ideaalne oleks 120. Paralleelklasse moodustama ei hakkaks, sest gümnaasiumiklassides on kolm õppesuunda ning jagunetakse vastavalt valitud õppesuunale osades õppeainetes kolmeks.“

Ka Vello Sats toonitas, kõige tähtsam on säilitada Kuusalus gümnaasiumiosa. Et seda saavutada, on vajalik koostöö valla ning naabervaldade teiste koolidega.

Kolga asub Kuusalust 15-18 kilomeetri kaugusel, olenevalt valitud teest. Koolibuss sõidab seda vahemaad umbes 15 minutiga.

Eelmine artikkelTulekahju Sõpruse väljakul
Järgmine artikkelArutelu Kuusalus – kas riigigümnaasium Ida-Harjusse või hoopis Tallinna piirile