HELLE LOOTSMANN lahkus Loksa linnapea ametist

1660
HELLE LOOTSMANN ütles volikogu istungil, et suurim tänu ligi 6-aastase töö eest linnapeana on Loksa teenetemärk, mille ta äsja sai.

Volikogu vabastas HELLE LOOTSMANNI linnapea kohalt 25. veebruarist.

Loksa linnavolikogu möödunud neljapäeva, 25. veebruari istungil luges volikogu esimees Rein Heina ette Helle Lootsmanni avalduse linnpea kohalt lahkumiseks, see oli esitatud Loksa linnasekretärile 19. veebruaril.

Seoses linnapea tagasiastumisega tegi Rein Heina ettepaneku määrata linnapea asendajaks kuni uue linnapea valimiseni abilinnapea ja kunagine linnapea Andres Kaskla, kes on ka linnavalitsuse vanim liige. Senisel linnapeal tuleb asendajale või uuele linnapeale anda asjaajamine üle 5. märtsiks.

Volikogul ei olnud Helle Lootsmannile küsimusi, ühehäälselt oldi linnapea asendaja määramise otsusega nõus. Istungil osalesid kõik Kesk­erakonna nimekirjast linnavolikogusse valitud 14 rahva­esindajat, IRLi nimekirjast valitud Andres Kaarmann puudus.

Istungi teine päevakorrapunkt oli Helle Lootsmannile hüvitise määramine. Rein Heina tutvustas linnavalitsuse ettepanekut – maksta talle hüvitist kolme kuupalga ulatuses märkimisväärse panuse eest Loksa linnakeskkonna muutmisel. Selle poolt olid 13 volikoguliiget, üks oli erapooletu. Loksa linnapea ühe kuu ametipalk on 28 000 krooni, hüvitis on seega 76 000 krooni.

Siis kuulutati istungil välja 5-minutiline vaheaeg. Linnavalitsusse kogunenud valimiskomisjon taastas Helle Lootsmanni volitused Loksa linnavolikogu liikmena. Asendusliikmena volikogus olnud Larissa Plehova lahkus istungilt, kuna tema volitused loeti lõppenuks.

Rein Heina kinkis Helle Lootsmannile lilled tänuks ligi 6-aastase töö eest linnapeana.

Kolmandana oli päevakorras Loksa linnavolikogu ase­esimehe valimine. Pärast kohalikke valimisi valis Loksa uus volikogu linnapea ja volikogu esimehe, kuid volikogu aseesimees oli seni valimata.

Rein Heina tegi ettepaneku valida aseesimeheks Helle Lootsmann. Salajasel hääletamisel oli tema poolt 11 volikoguliiget, vastu oli 1 ja erapooletuid 2.

Seejärel muudeti volikogu esimehe ettepanekul varasemat otsust Loksa linna esindajate määramise kohta Harjumaa Omavalitsuste Liitu (HOL). Rein Heina selgitas, et Helle Lootsmann on valitud HOLi juhatusse ning haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks. Kuna ta ei saa enam linnavalitsuse esindajana HOLi juhatuses olla, tegi Rein Heina ettepaneku määrata Helle Lootsmann linnavolikogu esindajaks ning linnavalitsuse esindajaks Andres Kaskla. Volikogu senine esindaja Rein Heina määrati nüüd Helle Lootsmanni asendajaks.

Et Helle Lootsmann ei märkinud oma avalduses linnapea ametist lahkumise põhjust, palus Sõnumitooja temalt selle kohta kommentaari pärast volikogu istungit. Helle Lootsmann ütles, et loobus ametist, kuna HOLis on palju teha, neljal päeval kuus ei saanud linnaasjadega tegeleda – kord kuus kohtub HOLi juhatus maavanemaga, ka on kord kuus HOLi nõupäev ning lisaks töö HOLi haridus- ja kultuurikomisjonis. Ta lausus veel, et tunneb, linnavolikogus on palju ära teha. Tal on volikoguliikme kogemused alates 1999. aastast, kui valiti Loksa vallavolikogu liikmeks.

Loksa linnavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 4. märtsil. Siis on tõenäoliselt päevakorras uue linnapea valimine. Linnapea kandidaat on mitteametlikel andmetel endine maavanem, Kuusalu vallavolikogu liige ja Keskerakonna Harjumaa piirkonna juht Värner Lootsmann.