Harjumaa Omavalitsuste Liit valis tõmbekeskuste Eesti

784

HOLi volikogu kiitis heaks vastuse omavalitsuste reformi alustamisele.

Oktoobris pöördus regionaalminister Siim-Valmar Kiisler mitmete huvigruppide, sealhulgas omavalitsuste, poole  kirjaga, kus pakkus kuus võimalikku mudelit Eesti omavalitsuskorralduse muutmiseks – et hakata ette valmistama omavalitsusreformi. Ta palus tagasisidet, milline omavalitsuskorralduse mudel tuleks valida ning miks ja milliseid võimalusi nähakse reformi läbiviimiseks veel enne 2013. aasta kohalikke valimisi.

Lisaks praegusele, minivaldade Eestile, olid viie alternatiivina välja toodud omavalitsusliitude-, kahetasandiline-, kihelkondade-, maakondade- ning tõmbekeskuste Eesti.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu istungil, mis toimus 21. novembril Raasikul, arutasid omavalitsusjuhid HOLi ühisvastust ja kiitsid selle heaks.

Vastuse oli koostanud oktoobrikuus kokku pandud HOLi töögrupp Saue vallavanema Andres Laiski juhtimisel. Selles on öeldud, et Harjumaa omavalitsusjuhid peavad sobivaks mudeliks tõmbekeskuste Eestit, kus liitumised toimuvad ümber suuremate keskuste, üldjoontes tänaste maakondade põhiselt. Tekiks 30-50 omavalitsust. 

Rõhutati, et omavalitsusreformi ei tohi käsitleda lihtsustatult ning lisati ettepanekud – vaadata üle linnade ja valdade ülesanded, defineerida objektiivsed kriteeriumid, mis määravad omavalitsuse võimekuse, käsitleda erinevaid Eesti piirkondi eraldi  ja vastavalt vajadusele, ning leida teenustele, mida ei saa rakendada ühe omavalitsuse piires, võimalikult tõhusad koostöömudelid. Vastus saadetakse regionaalministrile.

Eelmine artikkelKuusemäe külast leiti granaadid
Järgmine artikkelValklas valmis Eesti moodsaim robotlüpsilaut