Har­ju­maa meist­ri­tiit­leid Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ker­ge­jõus­tik­las­te­le

521
TAAVI TŠERNJAVSKI. Foto Marko Mumm

11. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa 2020. aas­ta si­se­meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus.

Mees­te 60 meet­ri jook­sus said kak­sik­või­du Kuu­sa­lu val­la sport­la­sed. Esi­ko­ha või­tis Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport) aja­ga 7,06 se­kun­dit, te­ma jä­rel saa­vu­tas 2. ko­ha Se­ve­ri Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK) 7,10 se­kun­di­ga. Kau­gus­hüp­pe või­tis Se­ve­ri Jõõ­ras 6.69 meet­ri­ga.

60 m tõk­ke­jook­sus tu­li maa­kon­na meist­riks Raa­si­ku val­la esin­da­ja Hei­ko Kraub­ner (11,32), kel­le­le pak­ku­sid kon­ku­rent­si väl­jas­pool ar­ves­tust võis­tel­nud Tal­lin­na, Tar­tu­maa ja Saa­re­maa jooks­jad.

300 meet­ri jook­sus sai Hei­ko Kraub­ner 5. ko­ha (45,63). Tei­vas­hüp­pes tu­li Kuu­sa­lu val­la sport­la­ne Ger­man Gu­lya­kov (Kuu­sa­lu SK) 3. ko­ha­le. Ta üle­tas kõr­gu­se 3.70 meet­rit.
Nais­te 60 meet­ri tõk­ke­jook­su või­tis Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja Ma­ri­te En­nus­te (9,54). Ma­riann Lui­se Trill­järv (Kuu­sa­lu SK) saa­vu­tas 800 meet­ri jook­sus aja­ga 2.32,40 pronks­me­da­li. Kõr­gus­hüp­pes sai Ma­ri­te En­nus­te 4. ko­ha (1.69).

60 meet­ri jook­sus pää­se­sid fi­naa­li kaks Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­last: Be­rit Ki­vi­saar SK For­tis, kes saa­vu­tas fi­naa­lis 4. ko­ha aja­ga 8,15 se­kun­dit (eel­jook­sus 8,05) ning Eg­le Pri­voi 8,39 se­kun­di­ga. 300 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Be­rit Ki­vi­saar 5. (43,93) ja Eg­le Pri­voi 6. ko­ha­ga (44,86).

Eelmine artikkelKol­ga Ko­hal-oli­ja­te­le lau­reaa­di­tii­tel ja erip­ree­miad kon­kur­silt „Tuu­le­lap­sed“
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus kor­ral­das Kuu­sa­lu TET-ma­ja sa­ri­ka­peo