Har­ju lii­ni­bus­si­de esiuk­sed taas su­le­tak­se

382
Pil­ve­buss Lok­sa bus­si­jaa­mas.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus tea­tas, et ot­sus­tas ter­vi­sea­me­ti and­me­te­le toe­tu­des sul­ge­da esial­gu nä­da­laks, 5.-11. ok­toob­ri­ni Har­ju maa­kon­na­lii­ni­de bus­si­de esiuk­sed ning pea­tab sel­leks ajaks pi­le­ti­müü­gi. Ot­sus on lan­ge­ta­tud koos maa­kon­na ava­li­ku tee­nin­da­mi­se le­pin­gu alu­sel te­gut­se­va­te ve­da­ja­te ja maan­teea­me­ti­ga, et vä­hen­da­da bus­si­juh­tide na­ka­tu­mi­soh­tu, ena­mik neist on va­nu­se poo­lest ris­ki­rüh­mas. Vii­ma­se ka­he nä­da­la­ga on Har­ju­maal 100 000 ini­me­se koh­ta 59,3 na­ka­tu­nut. Esiuk­sed su­le­tak­se bus­si­des kes­ku­se te­ge­vus­piir­kon­nas ka neil lii­ni­del, mis alus­ta­vad või lõ­pe­ta­vad Har­ju­maal. Kas uk­sed jää­vad su­le­tuks järg­mi­sel­gi nä­da­lal, ot­sus­ta­tak­se edas­pi­di. Kes­ku­se pres­si­tea­tes pa­lu­tak­se ka­su­ta­da bus­si­sõi­dul isi­ku­kait­se- ja de­sin­fit­see­ri­mis­va­hen­deid ning hai­ge­na jää­da ko­ju.

Eelmine artikkelPõhja-Eesti toidu märgisega mõisakohvik tutvustas Anijal mihklipäeva toite
Järgmine artikkelTIINA RÜHKA meenutas ajalookonverentsil Aruküla ehitajaid