Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li ta­sud

181
Kuusalu Kunstide Kool.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li uued õp­pe-, õp­pe­va­hen­di­te ja ren­di­ta­sud, mis hak­ka­vad keh­ti­ma 1. jaa­nua­rist 2023. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et vii­ma­ti muu­de­ti koo­li õp­pe­ta­su­sid 2019. aas­tal, ta­su­de suu­ren­da­mi­seks te­gi et­te­pa­ne­ku kuns­ti­de koo­li di­rek­tor. Val­la­va­nem li­sas, et võr­rel­des mit­me­te teis­te oma­va­lit­sus­te hu­via­la­koo­li­de­ga jää­vad Kuu­sa­lus ka suu­ren­da­tud ta­sud neist väik­se­maks. Muu­si­kao­sa­kon­na õp­pe­ta­su ka­he in­di­vi­duaal­tun­ni­ga nä­da­las on prae­gu 30 eu­rot kuus, edas­pi­di 36 eu­rot ja ühe in­di­vi­duaal­tun­ni­ga se­ni­se 22 eu­ro ase­mel 28 eu­rot. Li­sa­pil­li õp­pe hind hak­kab ole­ma se­ni­se 12 eu­ro ase­mel 15 eu­rot kuus. Muu­si­kao­sa­kon­na va­baõp­pe ta­su kas­vab 16 eu­rolt 20 eu­ro­le. Kuns­tio­sa­kon­na gru­pi­tun­di­de eest ta­su­tak­se 28 eu­rot, edas­pi­di 34 eu­rot kuus. Eel­koo­li in­di­vi­duaa­lõp­pe ta­su kas­vab ühe in­di­vi­duaal­tun­ni­ga nä­da­las 13 eu­rolt 16 eu­ro­le ja ai­nult rüh­ma­tun­di­de pu­hul 9 eu­rolt 11 eu­ro­le. Pil­li­ren­di eest on se­ni tul­nud ta­su­da 12 eu­rot aas­tas, edas­pi­di 27 eu­rot, sest pil­li­de hind, pa­ran­dus ja li­sa­tar­vi­kud on muu­tu­nud pal­ju kal­li­maks.

Eelmine artikkelRaasiku vald müüb elamukrunte
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid Kuu­sa­lu val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­ja eel­nõu­le