Harju KOPist üle jäänud miljon antakse mujale

1029

Harjumaa KOPi sügisvoorus oli jaotamiseks ligi 2,6 miljonit krooni, kuid anti peaaegu miljoni võrra vähem.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusrahasid jagatakse kaks korda aastas, kevad- ja sügisvoorus. Harju maakonna projektidele 2010. aastaks eraldatud summast jäi aga peaaegu 950 000 krooni üle ning Harju maavalitsuse arengutalituse peaspetsialisti Maret Välja sõnul antakse sellest suurem osa siseministeeriumi otsusega teistele maakondadele, kus jäid paljud head projektid rahapuudusel toetuseta.

Harjumaal esitati KOPi sel sügisel kokku 142 projektitaotlust, neist 42 linna- ja 100  maapiirkonnast. Hindamiskomisjon otsustas toetada 14 taotlust linna- ning 69 maapiirkonnast. Toetuseta jäid 59 taotlust.

2010. sügisvoorus oli toetusteks kokku 2 587 011 krooni, millest oli siseministeeriumi jaotuskava alusel ligi 2 miljonit krooni ette nähtud linnapiirkonna projektidele ning umbes 600 000 krooni küladesse. Hindamiskomisjon otsustas jagada teisiti – linnapiirkonnast toetati projekte kokku 271 781 krooni ning maapiirkonnast 1 368 384 krooni ulatuses.

Hindamiskomisjoni liige, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant Demis Voss selgitas, et rahastuseta jäid projektid, mille sisu oli arusaamatu või ei sobinud kokku programmi eesmärkidega: „Komisjon ei poolda, et raha tuleb ära jagada, kellele iganes. Harju maakond saab palju toetusraha tänu sellele, et siin elab kõige rohkem inimesi.”

Ta ärgitab Harjumaa kodanikeühendusi esitama rohkem ja paremaid projekte, et maakonna jaoks lubatud rahasummad saaksid edaspidi paremini ära kasutatud. Üks projekt saab maksimaalselt toetust 25 000 krooni, omaosalus on vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

KOPi sügisvooru taotlustest Ida-Harjusse lubatud summadest tegime projektide kaupa ülevaate eelmises ja üle-eelmises Sõnumitoojas. Anija vallast said toetust 6 projekti kokku 115 246 krooni – maapiirkonna summadest 4 projekti kokku 78 406 krooni ning linnapiirkonnast 2 kokku 42 840 krooni. Kuusalu vallast toetatakse 5 projekti kogusummaga 46 716 krooni. Raasiku vallast rahastatakse 6 projekti kokku 131 366 krooniga.

Hindamiskomisjoni esimees on Harju maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna arengutalituse juhataja Heino Alaniit, aseesimees maavalitsuse nõunik Terje Lillo, liikmed haridus- ja sotsiaalosakonna haridus- ja kultuuritalituse juhataja Riin Kivinurm, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜde konsultant Demis Voss, MTÜ Kodukant Harjumaa esindaja Jüri Muru ning maapiirkonna komisjonis Kose abivallavanem-maanõunik Merle Pussak ja linnapiirkonna komisjonis Tallinna abilinnapea nõunik Henri Kaselo.   

Loe ka kirjakastist

Eelmine artikkelTulekahju katlamaja territooriumil
Järgmine artikkelANDRES TAMMSAAR Kehrast on verd loovutanud 101 korda