Har­ju­maa koo­li­de meist­ri­võist­lu­sed staa­dio­ni­tea­te­jook­su­des

559

11. sep­temb­ril toi­mu­sid Ko­sel Har­ju­maa koo­li­de tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed staa­dio­ni­tea­te­jook­su­des.

Ku­ni 5. klas­si 10×55 meet­ri pen­del­tea­te­jook­su või­tis Sa­ku güm­naa­siu­mi (1.41,4 mi­nu­tit). Raa­si­ku põ­hi­kool sai 6. (1.45,8), Keh­ra güm­naa­sium 7. (1.45,9), Lok­sa güm­naa­sium 12. (1.50,1), Aeg­vii­du kool 14. (1.50,9) ja Kuu­sa­lu kesk­kool 19. ko­ha (1.54,2). Tüd­ru­ku­te 4×50 meet­ri jook­su või­tis Ko­se güm­naa­sium (32,5), Kuu­sa­lu kool sai 4. (33,2), Raa­si­ku 7. (33,4), Lok­sa 10. (34,2), Ala­ve­re 12. (34,7), Keh­ra 13. (34,8), Aeg­vii­du 18. (37,2) ja Aeg­vii­du II võist­kond 22. ko­ha (39,9). Pois­te sa­ma dis­tant­si või­tis Saue güm­naa­sium (31,0), Kuu­sa­lu kool sai 6. ko­ha (32,5), Raa­si­ku ja­gas Laag­ri koo­li­ga 7.-8. ko­ha (32,6), nei­le järg­nes 9. ko­ha­ga Keh­ra güm­naa­sium (32,8), Lok­sa sai 15. (34,9) ja Aeg­vii­du kool 20. ko­ha (36,8). Tüd­ru­ku­te 4×400 meet­ri jook­su võit läks Jü­ri güm­naa­siu­mi­le (5.13,9). Kuu­sa­lu kool sai 4. (5.27,9), Lok­sa 5. (5.30,5), Raa­si­ku 9. (5.45,7), Keh­ra 14. (6.08,2), Ala­ve­re 15. (6.16,9) ja Aeg­vii­du II võist­kond 17. ko­ha (6.26,3). Pois­test tu­li Laag­ri koo­li (4.54,1) jä­rel 2. ko­ha­le Kuu­sa­lu koo­li võist­kond Re­no Le­pa­sepp, Joo­na­tan Pal­gi, Hu­go Saul ja Bru­no Ser­gio Treu­feld (4.59,0). Keh­ra kool sai 8. ko­ha (5.17,1), Raa­si­ku 11. (5.26,1), Lok­sa 15. (5.49,5) ja Aeg­vii­du 19. ko­ha (5.55,7).

6.-7. klas­si 10×55 meet­ri pen­del­tea­te­jook­su või­tis Loo kool (1.34,6), Kuu­sa­lu sai 6. (1.38,3), Keh­ra 8. (1.39,6), Raa­si­ku 11. (1.41,5) ja Aeg­vii­du 19. ko­ha (1.48,6). Tü­tar­las­te 4×100 meet­ri või­tis Peet­ri kool (58,7), Kuu­sa­lu koo­li­le jook­sid Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Liis­bel Al­met, Ane­te Ol­ko­nen ja Rii­ne Roos väl­ja 3. ko­ha (58,9). Ala­ve­re kool sai 10. (61,4), Keh­ra 13. (63,7), Raa­si­ku 19. (66,3), Lok­sa 20. (66,6) ja Aeg­vii­du 24. ko­ha (75,8). Pois­te sa­ma dis­tant­si või­tis Ääs­mäe põ­hi­kool (54,6) ning 3. ko­ha­le tu­li Kuu­sa­lu kool (54,9) koos­sei­sus Ruu­di Pirn­puu, Joo­sep Pal­gi, Jes­se Lau­ter ja Ad­rian Aio. Keh­ra sai 14. (59,9), Raa­si­ku 15. (1.02,4), Lok­sa 20. (1.07,8) ja Aeg­vii­du 21. ko­ha (1.08,0). Tü­tar­las­te 4x 400 meet­ri jook­su või­tis Kuu­sa­lu koo­li võist­kond Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Ane­te Ol­ko­nen, Mia Ma­ria Lips­mäe ja Liis­bel Al­met (4.50,3). Raa­si­ku sai 9. (5.19,4), Ala­ve­re 13. (5.26,1), Keh­ra 17. (5.32,8) ja Aeg­vii­du 22. ko­ha (6.04,0). Ka pois­te 4×800 meet­rit või­tis Kuu­sa­lu (10.59,4): Ad­rian Aio, Joo­sep Pal­gi, Ruu­di Pirn­puu ja Jes­se Lau­ter. Raa­si­ku sai 13. (12.01,3), Keh­ra 16. (12.33,4), Lok­sa 17. (12.34,3) ja Aeg­vii­du 20. ko­ha (13.19,7).

8.-9. klas­si 10×55 meet­ri pen­del­tea­te­jook­su või­tis Laag­ri kool (1.28,7). Kuu­sa­lu kool oli taas kol­mas (1.29,8). Võist­kon­nas jook­sid An­na­bel Al­met, Ma­riel­la Soom, Em­ma Oti­lie Mäe, Car­men Pa­jus­te, Me­la­ni Ma­ria Mai­berg, Karl Ja­co Da­niel, Ja­kob Mat­tias Oja, Ja­rek Hein­maa, Rain Roos ja Aa­ron All­mä­gi. Keh­ra kool sai 7. (1.31,3), Raa­si­ku 14. (1.35,7) ja Aeg­vii­du 16. ko­ha (1.40,9). Nei­du­de 4×100 meet­ri või­tis Laag­ri (53,8), Kuu­sa­lu kool tu­li 4. ko­ha­le, Lok­sa 7. (57,8), Keh­ra 12. (59,2), Ala­ve­re 17. (1.05,3), Raa­si­ku 19. (1.06,2) ja Aeg­vii­du 21. ko­ha­le (1.15,7). Noor­mees­te sa­ma dis­tant­si või­tis Ko­se güm­naa­sium (49,6), Kuu­sa­lu kool saa­vu­tas 3. ko­ha (50,7), võist­kon­da kuu­lu­sid Rain Roos, Ja­rek Hein­maa, Ja­kob Mat­tias Oja ja Karl Ja­co Da­niel. Lok­sa I võist­kond sai 7. (51,7), Raa­si­ku 8. (52,5), Keh­ra 14. (54,1), Ala­ve­re 18. (56,6) ja Aeg­vii­du kool 20. ko­ha (58,4). Nei­du­de 4×400 meet­ri jook­su või­tis Ko­se güm­naa­sium (4.36,6). Lok­sa kool sai 5. (5.02,7), Kuu­sa­lu 6. (5.03,3), Keh­ra 12. (5.20,0), Ala­ve­re 17. (5.43,0), Raa­si­ku 18. (5.44,8) ja Aeg­vii­du 20. ko­ha (6.14,0). Noor­mees­te 4×800 meet­rit või­tis Kei­la kool (9.40,6), 3. ko­ha­le (9.49,8) tu­li Lok­sa güm­naa­siu­mi võist­kond Uku Aas­rand, And­rei Bek­ker, Roo­met Vii­si­tamm ja Ki­rill Pron­ko. Kuu­sa­lu koo­li sai 6. ko­ha (10.09,2), Raa­si­ku 12. (10.53,5), Keh­ra 14. (11.09,3), Aeg­vii­du 19. ko­ha (11.41,0).

10.-12. klas­si 10×55 meet­ri pen­del­tea­te­jook­su või­tis Sa­ku güm­naa­sium (1.27,4), Kuu­sa­lu kool sai 7. (1.29,6), Lok­sa 8. (1.30,6) ja Keh­ra 10. ko­ha (1.35,4). Nei­du­de 4×100 meet­rit või­tis Ko­se (56,0), Kuu­sa­lu tu­li 3. ko­ha­le (58,1), võist­kon­nas olid Eg­le Pri­voi, Kris­ti­na Mar­got Trepp, An­na­bel Pern ja Ma­rei­ke Aver­son. Keh­ra sai 5. (58,8) ja Lok­sa 11. ko­ha (1.01,9). Noor­mees­test või­tis Ko­se (47,3), Keh­ra güm­naa­sium sai 7. (50,9) ja Lok­sa 9. ko­ha (51,1). Nei­du­de 4×400 meet­ri jook­sus oli kii­reim Ko­se güm­naa­sium (4.39,5), Kuu­sa­lu tu­li 4. ko­ha­le (5.03,5). Ka noor­mees­te 4×800 meet­ri tea­te­jook­su või­tis Ko­se (9.15,8), 2. ko­ha­ga järg­nes Kuu­sa­lu: Kaur Taal, Ka­rel Taal, Egert Gah­ler ja Brent Põh­ja­la (9.24,8). Keh­ra lõ­pe­tas 9. (10.45,6) ja Lok­sa 10. ko­ha­ga (10.55,0).