Hajaasustuse programmist toetatakse ka lasteta peresid

1175

Hajaasustuse programmi toetusesaajate ring on laienenud.

Käesoleval aastal toetab riik haja­asustuse majapidamisi kokku 1,9 miljoni euroga. Taas on nõue, et veevärgi, juurdepääsutee või elektrisüsteemide rajamisel osaleb projektis riik kolmandikuga kogumaksumusest, teise kolmandiku lisab vald ja kolmanda osa taotleja. Samas on kehtestatud toetuse maksimumpiir – riigi ja valla toetus saab kokku olla kuni 6500 eurot. Taotleja peab rahvastikuregistri andmetel elama 1. jaanuari 2015 seisuga selles majapidamises, mille jaoks toetust küsib.
Suurim erinevus hajaasustuse varasematest programmidest on see, et seni on aastaid saanud toetust vaid lastega pered.
Tänavu on siseministeerium otsustanud, et toetust on võimalik taotleda kõigil majapidamistel, mis paiknevad hajaasustuses. Samas jäävad lastega pered hindamisel eelistatuks.
Anija ja Kuusalu vald osalevad 2015. aastal hajaasustuse pro­grammis 20 000 euroga, Raasiku vald 10 000 euroga.
Anija valla keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak ütles, et valla­­elanike huvi programmi vastu on suur, järjepidevalt uuritakse vallamajast, millal taotlusvoor avatakse.
Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Mailis Virve kinnitas samuti, et huvi on suur, aasta algusest alates on küsitud programmi kohta: „Ootame tavapärasest suuremat hulka taotlusi, kuna kasusaajate hulgas ei pea sel aastal kohustuslikult olema lapsi. Küll aga oleme seadnud eelistatumaks lastega pered. Valdkondade lõikes oleme hindamiseks seadnud samuti pingerea – kõige kõrgemal kohal on veesüsteemid, järjestuselt võrdsel positsioonil on kanalisatsioonisüsteemid ja juurdepääsuteed ning kolmandal kohal autonoomsed energiasüsteemid.“
Raasiku valla ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja Alari Kruusvalli sõnul on selle aasta taotlusvooru  kohta  uurinud  vallamajast  infot  6  inimest,  neist pooled saavad programmis osaleda just lastepiirangu kaotamise tõttu.
Harju maavalitsus kuulutab taotlusvooru avatuks 2. aprillist, taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. juuni.

Vaata ka lk 10.