Hajaasustuse programmist saavad toetust Anija valla kolm peret

1424

Kokku jagatakse 8239 eurot.

Möödunud nädalal selgusid Anija valla pered, keda sel aastal toetatakse hajaasustuse programmist. Anija valla keskkonnaspetsialisti Evelin Kolbaki sõnul otsustas vallavalitsus toetada seekord programmi elluviimist 10 000 euroga. Jagamisele läks 8239 eurot, sellest pool valla ja pool riigi toetusena. Toetuse said kolm vallas elavat perekonda. Üks projekt tunnistati nõuetele mittevastavaks.

Nõue on, et toetatavasse leibkonda peab kuuluma vähemalt üks alaealine, kes on käesoleva aasta jaanuari seisuga majapidamisse sisse kirjutatud. Ka taotleja peab valla elanike registri järgi elama seal hiljemalt samast kuupäevast. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta oli 6500 eurot. Taotleja, kohalik omavalitsus ning riik panustavad projekti igaüks ühe kolmandiku kogusummast.

Pikva külast saab Tõnu Margat aadressil Kopra tee 3 asuvale elamule puurkaevu rajamiseks 1400 eurot tingimusel, et enne toetuslepingu sõlmimist tuleb Anija vallavalitsusele esitada kirjaliku nõusoleku taotlus puurkaevu rajamiseks.

Taavi Tamkivile Vikipalu külast antakse 1345,6 eurot Vikipalu-Laane talu joogivee filtri soetamiseks ja paigaldamiseks.

Salumäe küla elanikule Riho Sillale on lubatud Pajumäe talu juurdepääsutee renoveerimiseks 5493,23 eurot tingimusel, et enne lepingu sõlmimist tuleb tal vallavalitsusele esitada teise kinnistu omanikuga sõlmitud notariaalne leping, et omanik on kohustatud taluma kinnistut läbiva juurdepääsutee kasutamist.

Nõuetele mittevastavaks tunnistati projekt, mis nägi ette talu juurdepääsutee killustikuga katmist. Taotluses puudus tee maaomaniku nõusolek ning taotleja loobus selle hankimisest.

Eelmine artikkelAruküla noored olid edukad Harju koolidevahelisel rahvastepalli MV-l
Järgmine artikkelAnija uus vallavanem on ARVI KAROTAM