Hajaasustuse programmist küsitakse rohkem, kui on toetusraha

1414

Tähtajaks, 2. juuniks on Anija vallast 16, Kuusalu vallast 26 ja Raasiku vallast 12 taotlust.

Hajaasustuse programmis osalevad Harjumaalt 16 omavalitsust, nende seas ka Anija, Kuusalu ja Raasiku vald.
Taotluste esitamise tähtaeg oli 2. juuni. Esmakordselt võivad programmist vee-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemide või juurdepääsuteede rajamiseks taotleda toetust ka pered, kus pole väikeseid lapsi. Nõue on, et taotleja peab olema samasse majapidamisse sisse kirjutatud.
Ühe majapidamise kohta on võimalik saada toetust kuni 6500 eurot. Vald panustab kolmandiku kogumaksumusest,  sama  palju  ka riik,  ülejäänud  kulutused  on  taotleja  kanda.  Toetatav  projekt  peab  jõudma  tervikliku  lahenduseni.
Kuusalu vallast esitati 26 taotlust, küsitav summa on kokku 80 732 eurot. Taotlustest 14 on veesüsteemi väljaehitamiseks, 11 kanalisatsiooni ja 1 juurdepääsutee jaoks. Kuusalu vallaeelarvest antakse programmile 20 000 eurot, kui ka riik panustab sama palju, jääb ligi pool puudu. Hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavanem Urmas Kirtsi, abivallavanem Tõnu Ammussaar, keskkonnaspetsialist Mailis Virve, ehitusspetsialist Ljubov Beglova, pearaamatupidaja Ly Korotejev-Piir ja Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas, hakkavad käesolevast nädalast taotlustega tutvuma, käiakse kohapeal. Taotlustest moodustatakse pingerida.
Anija vallast oli 16 taotlust, neist 6 on kanalisatsioonisüsteemi, 4 veesüsteemi ja 4 juurdepääsutee jaoks. Kahes taotluses plaanitakse rajada nii vee- kui ka kanalisatsioonisüsteem. 15 taotluse kogusumma on 38 689,52 eurot, ühe taotluse küsitud summa oli vale, dokumente täpsustatakse. Anija vallaeelarvesse on kavandatud hajaasustuse programmi toetuseks 20 000 eurot, samas mahus peaks lisama riik.
Hindamiskomisjonis on abivallavanem Urmo Sitsi, ehitus­spetsialist Viljo Leis, jurist Ilsia Väli, maakorraldaja Mait Paasik, keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak ja pearaamatupidaja Maarja Sikut.
Raasiku vallavalitsus sai 12 taotlust; 3 veesüsteemidele, 7 kanalisatsioonisüsteemidele, 2 juurdepääsuteele. Taotletav summa on kokku 32 491,08 eurot. Raasiku vallaeelarvest antakse programmi jaoks 10 000 eurot ja riik peaks lisama sama palju.
Hindamiskomisjonis on ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja Alari Kruusvall, hanke- ja järelevalvespetsialist Reelika Pirson-Heinloo, arhitekt Heli Tomps, rahandusosakonna juht Triin Türnpuu ja sotsiaalosakonna juht Liivi Puumets.
Raasiku vallavalitsus sai 11 taotlust; 3 veesüsteemidele, 6 kanalisatsioonisüsteemidele, 2 juurdepääsuteele. Taotletav summa on kokku 29 359,08 eurot. Raasiku vallaeelarvest antakse programmi jaoks 10 000 eurot ja riik peaks lisama sama palju.
Hindamiskomisjonis on ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja Alari Kruusvall, hanke- ja järelevalvespetsialist Reelika Pirson-Heinloo, arhitekt Heli Tomps, rahandusosakonna juht Triin Türnpuu ja sotsiaalosakonna juht Liivi Puumets.

Eelmine artikkelMustjõel põles mets
Järgmine artikkelKuusalu valla beebipidu