Euro Oil AS hakkas Loksale ehitama tanklat

4157
Paide MEKi kopp Loksa koolimaja ees uue tankla asukohas.

Automaattankla valmib Rohuaia tänaval Loksa gümnaasiumi kõrvale.

Kui Paide MEKi kopad alustasid eelmise neljapäeva hommikul Loksa keskel uue bensiinijaama maa-alal kaevetöödega, sai Sõnumitooja telefonikõne, kus helistaja küsis, millega on tegu. Helistaja ei näinud ehitusplatsil silti infoga, et teada saada, mida ehitatakse.
Helistaja uuris, kas on tõsi, et koolimaja akende alla rajatakse bensiinijaama, mille juurde tuleb ka kiosk – õpilased näevad aknast, kuidas ostetakse alkoholi ja suitsu. Muret tekitab lapsevanematele ka asjaolu, et bensiinijaama tõttu tekib kooli peaukse vahetusse lähedusse uus liiklussõlm, sealtsamast kulgeb Rohuaia tänavale rajatud kergliiklustee. Küsiti, kuidas hakatakse tagama liiklejate ohutust.
Euro Oil ASi projektijuht Aare Kaur selgitas, et rajatav tankla vastab kehtivale detailplaneeringule, mille koostas Loksa linnavalitsus, ning ehitustegevus toimub linnvalitsusest väljastatud ehitusloa alusel: „See saab olema igati kaasaegne, maa-aluste kütusemahutitega automaattankla, mis vastab kõikidele normatiividele ja nõuetele. Müügil hakkavad olema bensiin 95 ja diislikütus. Avamine on planeeritud juulis 2015.“
Ta rääkis, et planeeringu on kooskõlastanud päästeamet ja maanteeamet, tankla ei ole ohtlik, palju ohtlikumad on bensiinijaamad Loksa sissesõidul ja Kotkal, kus on maapealseid mahuteid. Ka kaugus koolimajast ei ole ohtlik, Tallinnas on Akadeemia teel Säästumarket ja Lukoil kõrvuti, vahemaa on umbes 10 meetrit. Loksal jäävad koolimaja ja tankla vahele kooli aed ning tee, vahemaa on ligi 40 meetrit.
Aare Kaur: „Kõrvale on küll planeeritud rajada kiosk kiirtoidukoha jaoks, aga esimese hooga me seda valmis ei tee. Ühel pool lähedal on Grossi pood, teisel pool Konsum, vaatame ja hindame olukorda ning vajadust. Kui selgub, et on nõudlust, teeme koha, kust saab kiirtoitu ja karastusjooke.“
Ta jutustas, et huvi kooli kõrval asuva tühja maalapi vastu tekkis siis, kui Loksa linnavalitsus pani müüki Bussijaama kinnistu. Kuna Euro Oil AS bussijaama maja ei vajanud, räägiti linnavalitsusega läbi ning linn jagas kinnistu kaheks.
„Tuleme Loksale tanklaga, mis kuulub Euro Oili tanklate ketti – koos oma kliendikaartidega, mis kehtivad ka teistes tanklates üle Eesti. Meie huvi Loksa piirkonna vastu algas esmalt sellest, et pakkusime Loksa piirkonna tanklatele koostöövõimalust. Kuna kliendikaartide osas ei õnnestunud koostööd tegema hakata, hoidsime silmad lahti ning leidsimegi hea krundi oma tankla jaoks.“
Aare Kaur möönab, et konkurents mõjutab hinnakujundust, nende firma jälgib automaattanklate üldist hinnakujundust. Mis puudutab liiklejate ohutuse tagamist, siis vastavalt projektile ehitatakse välja ja tähistatakse ülekäigurajad.

Euro Oili automaattankla Tabasalus, samasugune tuleb ka Loksale.
Euro Oili automaattankla Tabasalus, samasugune tuleb ka Loksale.