Ettevõtjate ja koolide ühisseminar Kuusalus

1598

Seminaril tutvustatakse Kuusalu vallas tegutsevat 8 ettevõtet, räägitakse ettevõtlikkusest ja tehakse rühmatööd.

Tuleva nädala neljapäeval, 19. veebruaril on Kuusalu keskkooli aulasse  oodatud  seminari  idee  algataja, abivallavanem Aare Etsi sõnul lisaks õpilastele alates 8. klassist ka valla haridusasutuste juhid, õpetajad, hoolekogude liikmed ning vallas tegutsevad ettevõtjad ja ettevõtete esindajad.
Seminariga tahetakse tekitada noortes huvi ettevõtluse vastu, suurendada nende ettevõtlikkust ning samas panna omavahel rohkem suhtlema ka kohalike ettevõtete juhte.
Aare Ets: „Osalesin aasta lõpus Harjumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskuse korraldatud tutvustusel, kus räägiti Harju tööhõivemudelist. Kuna Kuusalu valla arengukavas on ettevõtlikkust puudutavaid eesmärke ning olen varem Kernu ja Raasiku vallas kokku kutsunud ettevõtjate ümarlaudu, tuli mõte, et võiks ettevõtjad kokku tuua ka Kuusalu vallas. Koostöös koolidega pole seda varem teinud, vaatame, kuidas 19. veebruari seminar õnnestub, kas õpilased, lapsevanemad ja ettevõtjad tulevad kaasa. See on proovikivi. Kui läheb hästi, võiks järgmisel korral jätkata ettevõtlusteemaga Kolga koolis.“
Ta rääkis, et Kuusalu kooli direktor Vello Sats võttis seminari ideest  kohe  kinni,  kutsus  seminari korraldustiimi majandusõpetaja Asko Valdmanni, õppealajuhataja Aili Kontuse, õpilasesindusest Ott Tammemäe ja Joonas Peensalu. Juhtgrupis on ka Kuusalu Noortekeskuste juht Priit Parro.
Aare Ets saatis ettevõtete juhtidele kutse tulla seminarile esinema. Sõna võtavad need kaheksa, kes esimestena vastasid, et on valmis tulema. Oli ka neid, kellele pidi praegu ära ütlema, nad kutsutakse esinema järgmisel korral.
Seminaril tutvustavad oma ettevõtteid Leelo Esken Balti Spoon OÜst, Jaan Masing siseturismiga tegelevast OÜst BeTeGe, Kaidi Jacobs Kuusalu pitsabaari avanud Jacobs OÜst, Silver Jõginõlv liiva kaevandavast firmast Kiiu Soon OÜ, Veiko Ponn Kollase Ekskavaatori OÜst, Jaanus Hein Leedikõrve Taimekasvatusühistust, Argo Saul puitmaju tootvast Nordic Houses KT OÜst ja Osvald Kelder OK Ehitusteenus OÜst.
Õpilastelt oodatakse seminari kodutööna väljatöötatud äriideid, mida kohapeal rühmatöödena edasi arendatakse ja tutvustatakse. Neid hindab ettevõtjate žürii.
Kolga ja Loksa kool on saanud korraldajatelt kutse tulla koos õpilastega seminarile.

Eelmine artikkelTANEL PAABO tuli EMil 7. kohale
Järgmine artikkelSõnumitooja 18. veebruari lehes