Eskiisprojekt Salmistu sadama rekonstrueerimiseks

3627
Salmistu sadama rekonstrueerimise eskiisprojekt.
Salmistu sadamahoone eskiis.
Salmistu sadamahoone eskiis.

Riigihalduse minister Arto Aas allkirjastas oktoobri lõpus Harju maakonna piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava. Selles on 11. kohal Salmistu sadama rekonstrueerimisprojekt kogumaksumusega 1,5 miljonit eurot, millest riigilt soovitakse toetust 1,275 miljonit eurot.
Taotlusvoor on avatud, tegevuskavasse lülitatud objektide kohta saab kuni 29. veebruarini 2016 esitada rahataotlusi.
Kuusalu vallavolikogu tutvus oktoobri viimasel nädalal toimunud volikoguistungil Salmistu sadama rekonstrueerimiseks koostatud eskiisprojektiga, mida esitles projekti autor, ehitusinsener Avo Raig.
Ta tõdes, et Salmistu sadama kai on rajatud 1970ndatel aastate alguses ning on praeguseks täiesti amortiseerunud: „Kai on ehitatud käepärastest materjalidest ja puitkarkassiga, seal pole midagi, mida saaks alles jätta. Uus kai tuleb teha betoonist ja kivist.“
Kuna maaüksus on kitsas, esimese etapiga tuleks teha 30-35, maksimum 45 paadikohta ning hoiuplats-parkla, on atraktiivsena mõjuv vaatetorn tarvis tema sõnul lammutada. Ka MTÜ Salmistu Sadam paigaldatud paadislipp on inseneri hinnangul vaja üles võtta, slipi materjali saab soovi korral kasutada kai ehitusel, kui see purustada.
Olemasoleva hoone asemele on projekteeritud suurem sadamahoone, kus on ruumid sadama kaptenile, kohvik, klubiruum, muud teenindusruumid. Projekti autor on arhitekt Andres Mänd. Et pääseda mööda randa liikuma, jäetakse sadama-ala aia taha kallasrada. Sadama rajatised on kavandatud Kuusalu vallale kuuluvale maaüksusele.
Värner Lootsmann avaldas volikogu istungil kahtlust, kas Salmistu sadama rekonstrueerimis­projekt saab riigilt toetust: „Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on andnud esialgse hinnangu ja asunud eitavale seisukohale. Põhjendus on, et Salmistu ei ole väikesadamate võrgustikus, soovitatakse suunata raha mõnele teisele sadamale, seega pole mingit kindlust, et see raha on olemas.“
Vallavanem Urmas Kirtsi vastas, et tegevuskavas on projektide nimekiri kinnitatud. Värner Lootsmann märkis seepeale, et raha on olemas siis, kui seda kinnitab EAS.
Sulev Valdmaa uuris, missuguse lähteülesande sai vallavalitsuselt eskiisi koostaja. Avo Raig vastas, et ülesanne oli koostada sadama eskiis, ühtegi varasemat lahendust Salmistu sadama rekonstrueerimiseks ei ole  koostatud.
Mart Reimann tahtis teada, kui kiiresti tuleb liiv Salmistu sadamasse tagasi, kuna teada on, et meri toob Salmistule liiva.
Avo Raig ütles, et jõukamates riikides mõõdetakse sadamates pidevalt sette mahtu. Kaarel Orviku on aastaid tagasi uurinud Salmistu sadamat, kindlasti tuleb hakata Salmistu sadamat regulaarselt liivast puhastama. Kõik sadamad, mis on rajatud liivastele randadele, vajavad regulaarset puhastamist liivast.  Salmistu sadamat peaks eeldatavalt puhastama liivast pärast viie aasta möödumist rekonstrueerimisprojekti esimese etapi valmimisest.
Kuusalu endine abivallavanem Tõnu Ammussaar ütles, et vallavalitsusel on kavas esitada EASile rahataotlusprojekt Salmistu sadama kordategemiseks. Tellitakse eelkalkulatsioonid.

Eelmine artikkelMTÜ Pikavere Mõis on aina elujõulisem!
Järgmine artikkelINGELDRIN AUG Pärispealt juhib telesaadet „Ühisvõte“