Enamik Ida-Harju õpetajaid ühineb streigiga

777

Kindlalt on otsustanud streigis osaleda kõik Raasiku valla koolid, mitmel pool langetatakse otsus sel nädalal.

Möödunud nädala alguses jõudis ajakirjandusse uudis, et veebruaris võib tulla pedagoogide streik, kui ei jõuta riigiga palgatõusu osas kokkuleppele.

Esmalt peab haridustöötajate liit riikliku lepitaja Henn Pärna kaudu läbirääkimisi. Läbi peab viima leppimismenetluse, kui kokku ei õnnestu leppida, koos-tatakse eriarvamuste protokoll ning riiklik lepitaja otsustab, kas lõpetab lepitusmenetluse.

Pedagoogide peamine nõue on tõsta töötasu 20 protsendi ulatuses.

Eelmisel nädalal avaldati ka uudiseid sellest, kuidas mitme maakonna õpetajad on juba teatanud oma otsusest streigis osaleda. Sõnumitooja uuris Anija, Kuusalu, Raasiku valla ja Loksa linna üldhariduskoolidest ning lasteaedadest, kas plaanitakse samuti osa võtta.

„Osaleme!“ vastati Aruküla põhikoolist ja waldorfkoolist, Raasiku põhikoolist ning Pikavere lasteaiast-algkoolist. Ka Aruküla lasteaia Rukkilill õpetajad on otsustanud osaleda, Raasiku lasteaia Oravake kollektiiv pole veel otsust langetanud.

Kehra gümnaasiumi õpetajate koosolek toimub käesoleva nädala kolmapäeval. Alavere põhikooli pedagoogid osalevad. Alavere lasteaia Mõmmila ning Kehrast lasteaedade Lepatriinu ja Lastetare kollektiivid pole veel otsustanud. 

Kuusalu keskkooli pedagoogidest on enamikul kavas streikida. Kolga keskkooli kollektiiv toetab streikijaid, kuid omaette ametiühinguorganisatsiooni ei ole.

Kuusalu lasteaias Jussike ja ka Kolga lasteaias arutavad pedagoogid streigis osalemist sel nädalal. Vihasoo lasteaia-algkooli õpetajad kavatsevad osaleda, kui streik toimub.

Loksa gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin informeeris linnavalitsust eelmisel nädalal suusõnaliselt, et on plaanis streikida. Loksa lasteaiast soovitati pöörduda küsimusega linnava­litsuse poole, Sõnumitoojale teadaolevalt ei ole streigis osalemist seni lasteaias otsustatud.

Kõikidest koolidest ja lasteaedadest kinnitasid õpetajate ametiühingu usaldusisikud, et esmalt oodatakse ära läbirääkimiste tulemused riikliku lepitaja­ga. Kui need ebaõnnestuvad ja streigi kuupäev on kindlaks määratud, teavitatakse sellest oma tööandjat – linna- või vallavalitsust.

Aruküla lasteaia töötajate usaldusisik Lia Kotkas tuletas meelde, et nende lasteaed osales ka eelmises streigis, mis toimus aastaid tagasi: „Lapsevanemad olid tookord mõistvad, lapsi lasteaeda ei toodud streigipäeval. Oleme lasteaias kohal, aga lapsi vastu ei võta. Oleme ka selgitanud oma õpetajatele, et streigipäeva eest palka ei maksta. Mõned lapsevanemad on küsinud, miks streigime ja kui palju palka saame. Kui ütled summa, siis on vastatud, et selle raha eest kodust välja ei läheks.“

Loksa kooli direktor Õnnela Tedrekin: „Koolijuht ei streigi, kuid toetan pedagoogide palgatõusu nõuet. Oleme solidaarsed, riiki tuleb meie seisukohtadest teavitada. Mil moel streigime, seda pole veel välja mõelnud. Selge on see, et tunnid ei toimu. Võib-olla korraldame teistmoodi koolipäeva või palume lapsevanematelt abi laste kojujätmisel.“

Eelmine artikkelNaine jooksis vastu sõidukit
Järgmine artikkelKuusalu vabatahtlik päästekomando on plaanis tööle saada kulupõlengute ajaks