Ehi­ta­ja an­dis Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se üle

56
Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja on ehi­ta­tud ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ pro­jek­ti jär­gi. Fo­to Kris­ti Ta­rik

Ehi­tus­fir­ma Mont­re­co OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Jaak Lõh­mus, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet teos­ta­nud OÜ Ta­rin­dip­rof esin­da­ja Siim Suits all­kir­jas­ta­sid 9. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­töö­de üleand­mi­se ja vas­tu­võt­mi­se ak­ti. Sel­les­se on mär­gi­tud, et ehi­ta­ja ko­hus­tub hil­je­malt 30. juu­niks te­ge­ma hoo­ne ümb­ru­se hal­jas­tus­tööd. Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel üt­les, et prae­gu töö­ta­vad vast­val­mi­nud hoo­nes möb­lee­ri­jad. Kuu­sa­lu kool hak­kab klas­se uu­de maj­ja üle ko­li­ma koo­li­va­hea­jal. Õp­pe­töö­ga alus­ta­tak­se algk­las­si­ma­jas 4. märt­sil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la 2022. aas­ta ee­lar­ve
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus soo­vib ap­ril­list tõs­ta joo­gi­vee ja reo­vee tee­nu­se hin­da