Eesti Keskkonnateenused veab jäätmeid Kuusalu vallas ja Loksal

2932

AS Eesti Keskkonnateenused tegeleb septembrist korraldatud jäätmeveoga Kuusalu vallas ja novembrist alustab Loksal.

Eelmisel neljapäeval olid ASi Eesti Keskkonnateenused Põhja regiooni juhataja Kalle Grents ja teenindusjuht Ülle Moon kutsutud Kuusalu vallavalitsuse istungile, et rääkida korraldatud jäätmeveoga seotud probleemidest.
Ehkki AS Eesti Keskkonnateenused ostis suve alguses ära Kuusalu vallas seni korraldatud jäätmeveoga tegelenud Radix Hoolduse OÜ jäätmevaldkonnaga seotud osa, on prügiveoga tänini segadust ja rahulolematust, paljud vallaelanikud ja firmad on pöördunud pretensioonidega vallavalitsuse poole.
Firma vedas vallas jäätmeid juba suvel Radix Hoolduse OÜ lepingute alusel, ent septembrist on rakendunud uued põhimõtted. Alates 1. septembrist osutab jäätmeveoteenust uue korraldatud jäätmeveo hanke raames AS Eesti Keskkonnateenused. Vastavalt jäätmeseadusele peavad olema korraldatud jäätmeveoga liitunud kõik valla jäätmevaldajad, ettevõttele on üle antud Kuusalu valla jäätmevaldajate nimekiri. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve.
Kalle Grents kommenteeris, et esimestel kuudel võib esineda ikka mõningal määral tõrkeid uue korraldatud veo rakendamisel: „Kuusalu valla eripära on, et seni said kinnistuomanikud tellida prügiauto kohale ka alles siis, kui pidasid seda vajalikuks. Tühjendamine toimus harvem, kui jäätmeseaduses on fikseeritud. Meie alustame tööd vastavalt jäätmeseadusele. Jäätmevaldajate registris pole kõik aadressid täpsed, meie autojuhid ei tunne Kuusalu valla külasid ning GPSi kaardirakenduses ei ole talude nimesid. Esialgu on autojuhtidel olnud  raske  aru  saada,  kus  algavad ja lõpevad külade piirid, sageli on ühes külas mitu samanimelist talu või on samad nimed taludel naaberkülades.“
Ta ütles, et ettevõte on kasutusse võtnud arvutiprogrammi, kuhu autojuhid märgivad jäätmevaldaja täpse asukoha, kui on selle üles leidnud:  „Kõige  raskem  on  haja­asustuses jõuda iga üksiku taluni, sageli on sõidetud valesse kohta. Tegime Kuusalu vallavalitsusele ettepaneku, et tänavatel võiksid olla suurelt teelt suunavad viidad. Hea oleks, kui ka talunimed oleksid nähtaval kohal.“
Ülle Moon: „Palume siinkohal ka kinnistuomanike kaasabi nende kinnistute leidmisel. Kui teie juures ei ole veel Eesti Keskkonnateenuste prügiauto käinud, kuigi olete olnud Radix Hoolduse OÜ klient ja seni toimusid tühjendused igakuiselt, võtke meiega ühendust. Kui saadate meile tagasi allkirjastatud lepingu, lisage palun juurde kirjeldus, kuidas teieni jõuda.“
Teenindusjuht sõnas, et Kuusalu valla jäätmevaldajate nimekirjas olnud isikutele ja firmadele on saadetud eeltäidetud leping, milles kirjas jäätmehoolduseeskirjale vastav veosagedus. Kui seni lepingut polnud või jäätmevedu teostati tellimisel, siis on kirjas seadusejärgne veosagedus.
„Seaduse mõte on, et jäätmed peab regulaarselt üle andma. Kui kinnistul ei elata või talvel seda ei kasutata, tuleb taotleda vallavalitsuselt jäätmeveost alalist või hooajalist vabastust. Kuni vallavalitsus pole sellist otsust teinud, ei saa vedaja jäätmevedu peatada. Kui juhtub, et segaduste tõttu on prügiauto käinud konteinerit tühjendamas rohkem, kui seni oli lepingus, andke kindlasti teada meie klienditeenindajale,“ rääkis ta.
Kriitika kohta, et lepingus pole vedaja kohustusi kirjas, sõnavad mõlemad, et Eesti Keskkonnateenuste kohustused tulenevad vallavalitsusega sõlmitud lepingust, neid ei hakatud jäätmevaldajatega sõlmitavatesse lepingutesse lisama.
„Palume kõikvõimalike küsimuste ja tõrgete puhul helistada klienditeeninduse telefonil 1919 või saata e-kiri tallinn@keskkonnateenused.ee,“ toonitab Kalle Grents.
Infopäevadest vallamajas ja Loksal
Eesti Keskkonnateenused korraldas vallarahvale Kolgaküla ja Kuusalu rahvamajas augustis infokoosoleku. Firma esindajad võtsid septembris elanikke kahel korral vastu Kiius vallamajas ja kahel korral Loksal Kuusalu valla teeninduspunktis.
Ülle Moon kommenteeris, et esimesel päeval oli Kiius rohkem rahvast, järgnevatel päevadel oli juba järjest vähem külastajaid. Seal sai üle anda allkirjastatud lepinguid, esitada küsimusi ja täpsustada jäätmeveoga seonduvat.
Ta lausus, et Loksal ei ole infopäeva ega eraldi vastuvõttu kavas teha: „Loksa on kompaktne linn, korraldatud jäätmevedu on seal toimunud aastaid, seoses meie firmaga muid olulisi muutusi pole, kui see, et vedu läheb odavamaks.“
AS Eesti Keskkonnateenused on Kuusalu vallaga sõlminud korraldatud jäätmeveo lepingu kolmeks aastaks, Loksa linnaga viieks aastaks. Kuni septembri lõpuni veab Loksal jäätmeid AS Ragn-Sells. Kuusalu ja Loksa uute jäätmeveohindade põhjaliku ülevaate leiab ASi Eesti Keskkonnateenused kodulehelt.

Eelmine artikkelLoksa jäätmejaam on valmis
Järgmine artikkelAnija valla lisaeelarvest