Loksa jäätmejaam on valmis

4312
Loksa uhiuue jäätmejaama värav on esialgu suletud.

Ehkki avamispidu otsustati pidada kolmapäeval, 8. oktoobril, hakkab jäätmejaam tööle tõenäoliselt uue aasta alguses, kuna jäätmeluba alles taotletakse.

Uus jäätmejaam asub Loksal endise autobaasi taga, savitiikide läheduses. Jaama aadress on Tallinna tänav 5 a. Ehitas firma Riito Ehituse AS, tellija on Tallinna ja Loksa linna ühine MTÜ Keskkonnateenused. Raha saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, projektile „Ümberlaadimis- ja jäätmejaamade rajamine ja tehniline varustamine“ antud toetussumma oli kokku 1 845 588,48 eurot – Loksa jäätmejaama rajamiseks ja konteinerite valmistamiseks, Tallinnas Liiva kalmistu ümberlaadimisjaama ning Pärnamäe ja Rahumäe kalmistute jäätmejaamade väljaehitamiseks. Loksa jäätmejaamale kulus sellest üle 250 000 euro.
Loksa abilinnapea Andres Kaskla sõnul saab edaspidi hakata jäätmejaama tasuta ära andma ohtlikke jäätmeid, elektroonikaseadmeid, autorehve, klaasi, pakendeid, pappi ja paberit. Tasu eest on võimalik jaama viia ehitusjäätmeid, hind kehtestatakse mahupõhiselt, kuna kaalu pole. Olmejäätmeid vastu ei võeta. Kokku on jaamas 7 suuremat konteinerit ja 6 väiksemat. Konteinerid valmistas OÜ Powersteel. Jäätmejaama operaatorina hakkab tööle Vello Loomus.
Abilinnapea kinnitas, et jäätmeid võetakse vastu ka Kuusalu valla elanikelt. Kuna ohtlike jäätmete äraveo ja utiliseerimise eest peab tasuma jäätmejaama valdaja, on MTÜ-l Keskkonnateenused vaja ka omavalitsuste toetust.
Vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et vallavalitsus palus linnavalitsuselt infot võimalike rahasummade kohta, vastus ei ole tulnud.
Kuusalu vallal on olemas jäätmejaam Kiius, see teenindab Kuusalu ja Kiiu ümbruse elanikke ning ka kaugemal elavaid vallakodanikke. Kiiu jäätmejaama on leidnud tee ka naaberomavalitsuste inimesed.
Kuusalu vald on seni igal kevadel ja sügisel korraldanud ohtlike jäätmete kogumise reide Loksa piirkonna küladesse.

Eelmine artikkelAnija segakoori tuli 40 lauljat
Järgmine artikkelEesti Keskkonnateenused veab jäätmeid Kuusalu vallas ja Loksal