Co­vid-19 vii­ru­ses­se hai­ges­tu­mi­sest

50

Ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid on seits­me vii­ma­se päe­va jook­sul li­san­du­nud es­mas­päe­va, 10. mai sei­su­ga Ani­ja val­las 14, Kuu­sa­lu val­las 7, Lok­sa lin­nas 6, Raa­si­ku val­las 11. Ap­ril­lis na­ka­tu­mis­näi­du poo­lest Ees­ti oma­va­lit­su­se pin­ge­reas li­gi paar nä­da­lat esi­koh­ta hoid­nud Ani­ja vald on es­mas­päe­va sei­su­ga 11. ko­hal – na­ka­tu­mis­näit on 483, mis tä­hen­dab, et vii­ma­se 14 päe­va jook­sul on 1000 ela­ni­ku koh­ta ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nud 4,83 ini­mest. Raa­si­ku vald on 23. ko­hal – na­ka­tu­mis­näit on 396 ehk 3,96 na­ka­tu­nut 1000 ela­ni­ku koh­ta. Lok­sa linn asub 25. ko­hal – na­ka­tu­mis­näit on 394 ehk 3,94 na­ka­tu­nut 1000 ela­ni­ku koh­ta ja Kuu­sa­lu vald 72. ko­hal – na­ka­tu­mis­näit on 156 ehk 1,56 na­ka­tu­nut 1000 ela­ni­ku koh­ta.

Eelmine artikkelÜhtne ja ergas Lahemaa
Järgmine artikkelHajaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­last