Ühtne ja ergas Lahemaa

102
KAISA LINNO.

KAISA LINNO,
Lahemaa Turismiühingu juht

Lahemaa nime mõtles välja geograaf Granö 1924. aastal, kui kirjutas selle kohta looklaheline lava-lausmaa, metsade ja soode ning haja-asulate ja hõreda teestiku maastik Kuu-salu ja Kunda vahel Põhja-Eesti rannikul. Ta lõi Eesti maastikulised üksused ning maastiku järgi pidas ta Kuusalu ja Kunda vahelist ala ühtseks tervikuks. Kui 50 aastat tagasi siia rahvuspark loodi, järgiti enam-vähem sama piirkonda.

Administratiivselt on Lahemaa olnud aga killustatud, kuulunud kahte maakonda, Valgejõgi on olnud ajalooliselt Harju- ja Virumaa piir. Loodusteadlasi ja turiste ei huvita administratiivsed jaotused. Loodusel ja turismil on teine loogika. Külastajad ei tea tihti, millises vallas või maakonnas parasjagu on, nad tulevad Lahemaa rahvusparki. Seepärast on vaja Lahemaad juhtida ühtse sihtkohana ja korraldada piirkonna turismi terviklikult.

Lõime aasta tagasi Lahemaa Turismiühingu, et Lahemaast kui populaarsest külastuskohast kujundada koordineeritud turismisihtkoht, kus arvestataks ennekõike kohalike elanike ja ettevõtjate huve. Oleme esimese tegevusaastaga koondanud üle 40 ettevõtja; sõlminud koostöölepingud keskkonnaameti, kolme omavalitsuse, Maaülikooli ja Arenduskojaga; hakanud Visit Estoniale partneriks kvaliteedimärgise „Siin on turvaline” väljaandmisel ja Roheliste Sihtkohtade programmi piloteerimisel; viime läbi Lahemaa giidide koolitust; oleme tõusnud Lahemaa piirkonna turismi eestkõnelejaks. Meie ühingul on pädev meeskond, kelle seas on nii turismi- kui ka juhtimisspetsialiste, kompetents tuleb ka Maaülikooliga elluviidavatest rahvusvahelistest projektidest.

Sel sügisel käivitame EASi toetusega kaheaastase projekti, loome tervikliku Lahemaa turismikorralduse lahenduse. Ehitame veebiplatvormi meie ettevõtjate teenuste ja turistide kokku viimiseks; loome tingimused keskkonnasõbralikuks ja mugavaks liikumiseks; parandame külastusinfo kogumist, mille alusel korrigeerime piirkondlikku tootepakkumist; kujundame piirkonna visuaalse identiteedi, mille abil hakkame Lahemaad kindlale sihtgrupile turundama. Projekti eesmärk on pikendada Lahemaa külastusaega ja ehedaid kohalikke teenuseid pakkudes suurendada turismist piirkonda laekuvat tulu.

Korraldame 20. mail Oandul Lahemaa turismifoorumi, et tutvustada uut projekti ja koos partneritega arutada, kuidas kujundada Lahemaast ühtset matkajasõbralikku ja rohelist sihtkohta. Räägime säästva turismi ühisprojektidest, ökomärgistest, rahvuspargi juubelist ja giidide atesteerimisest. Kõik huvilised on oodatud Oandul kaasa rääkima.

Lahemaa on paik, kus on erksus, vaikus ja rahu – sellise visiooni võtsime Lahemaa Turismiühinguga endale sihiks. On üsna tavaline, et rahvusparki tullakse looduse rahu ja vaikust nautima. Hakkame tööle selle nimel, et rahu ja vaikus võtaks sügavama tähenduse. Samas tahame rõhutada meie erksust. Lahemaal on mõisa ajast saati olnud säravat vaimuerksust. Rahvuspargi loomisest alates on pidevalt tehtud teadustöid ja meie kanti on sattunud helgeid päid. Lahemaa aktiivne kogukond hoiab erksana väärikat rahvakultuuri.

Just see teeb meid eriliseks. Kui paneme oma väärtused turismi heaks tööle ja neid kohalike tegijatega ühiselt oma külastajatele pakume, saab Lahemaast loodus- ja kultuurihuvilise turisti ihaldatud sihtkoht. Seda saame teha vaid koos, ühtse erksa kogukonnana.

Eelmine artikkelHC Keh­ra tree­ner: sih­ti­si­me Ees­ti meist­ri­lii­ga pronks­me­da­list enam
Järgmine artikkelCo­vid-19 vii­ru­ses­se hai­ges­tu­mi­sest