CO2 projektiga remonditakse Kuusalu, Raasiku, Anija valla ja Loksa linna 9 objekti

3074

Raasiku põhikool on soojustatud augusti lõpuks, Loksa depoos ja Valkla hooldekodus algavad tööd sügisel.

2010. aasta lõpus ja 2011. aasta alguses avalikustas vabariigi valitsus objektid, mis tehakse korda Jaapani ettevõtetele müüdud saastekvootide rahaga. Asutuste omanike esitatud taotlustest valiti hooned, mille küttekulud on olnud kõrged ning põhjustanud seetõttu suuremat õhusaastet. Uurisime, kui kaugel on CO2 projekti vedav Riigi Kinnisvara Aktsiaselts töödega Sõnumitooja piirkonnas, kuhu investeeritakse ligi 1 650 000 eurot.

Raasiku vallas 2 objekti
Raasiku vallas remonditakse saastekvootide rahaga Raasiku põhikooli ja Aruküla lasteaeda. Põhikooli küttekuludelt loodab vald edaspidi kokku hoida 8 protsenti, lasteaia puhul 20 protsenti.

Raasiku põhikoolis vahetatakse välisuks, soojustatakse pööning, isoleeritakse küttetorud ning ehitatakse käiguteed. Remondib OÜ Remondimees, õppeaasta alguseks peavad tööd valmis olema. Plaanitud maksumus on ligi 10 000 eurot.

Aruküla lasteaias tehakse rohkem – soojustatakse fassaad ja katuslagi, kuhu pannakse ka uus kate, vahetatakse osad aknad ja välisuksed.

Aruküla lasteaia direktor Karin Reiska ütles, et tal on remondi üle hea meel: „See on väga suur panus. Lasteaed saab veebruaris 29aastaseks, selle aja jooksul pole välissoojustust tehtud, maja väline külg on ka juba koledaks läinud.“

Ta lisas: „Oleme 2001. aastast alates igal aastal mingi osa aknaid ära vahetanud. Siis tuli aga majanduslangus ning vahetamata jäid fuajeede 20 akent. Koridoris on päris jahe.“

Direktor ei usu, et remont lasteaia tööd segama hakkab: „Eks kevadel tehakse väljast ja suvel vahetatakse aknaid.“

Lasteaia soojustamisse paneb riik ligi 170 000 eurot. Praegu käivad projekteerimistööd, ehitushange kuulutatakse välja oktoobris, ehitus on plaanitud 2012. aasta kevadest hilissuveni.

Anija vallas remonditakse depood
Siseministeerium taotles päästeameti Kehra depoo remonti. Objekt tunnistati abikõlbulikuks ning korrastatakse 150 000 euro eest. Projekteerimishange kuulutatakse välja 18. augustil, ehitushange kevadel. Riigi Kinnisvara ASi CO2 projektidirektor Andrus Kõre sõnul algavad ehitustööd 2012. aasta suve hakul ja kestavad suve lõpuni. Kavas on vahetada aknad, soojustada fassaad, katus ja vahelagi, remontida küttesüsteemi koos automaatika vahetusega.

Kuusalu valda üle miljoni euro
Kuusalu vald taotles saaste­kvootide rahast kolme asutuse soojustamist. Rahvamaja remonditakse ligi 192 000 euro, Kolga lasteaeda 128 000 ja Kuusalu tervisekeskust 480 000 eest. Valkla hooldekodu jaoks esitas taotluse AS Hoolekandeteenused, sealsete tööde plaanitud maksumus on 450 000 eurot.

Kuusalu rahvamaja hakatakse remontima 2012. aasta kevadel, ehitustööd peaksid lõppema sügisel. Soojustatakse fassaad ja katus, paigaldatakse õhk-vesi soojuspump ning ehitatakse soojusvahetiga ventilatsioon. Vallavalitsus loodab pärast töid küttekulu pealt kokku hoida 20 protsenti.

„Rahvamajal on küll uksed-aknad vahetatud, aga soojustus pole hea, talvel läheb päris külmaks,“ ütles Kuusalu abivallavanem Tõnu Ammussaar.

Tervisekeskuses vahetatakse välisuksed ja vanad aknad uute energiasäästlike vastu, soojustatakse fassaad ja pööning ning uuendatakse amortiseerunud küttesüsteemi. Ehitushange kuulutatakse välja jaanuaris 2012, töö lõppeb sügisel.

Doktor Susanna Kari Kuusalu tervisekeskusest sõnas, et remont on igati õigustatud: „Aknaid pole sellel majal kunagi vahetatud ning radiaatorid on originaalid. Talvel paneme elektriradiaatorid vastavalt sinna, kust poolt tuul puhub.“

Töötajad rääkisid, et soojal ajal on hea, kui akende vahelt läbi puhub – tuulutab ruumid. Talvel on aga külm ning kui teisipäeviti beebidega käiakse, tuleb ruumid korralikult soojaks kütta.

Kolga lasteaeda pannakse põrandasoojustus, vanade asemele uued aknad ja välis­uksed, vahetatakse torustikku ja rekonstrueeritakse soojussõlme, ehitatakse soojusvahetiga ventilatsioon, soojustatakse katus ja hoone fassaad. Ehitushange kuulutatakse välja märtsis 2012, tööd on plaanis lõpetada sügisel.

Lasteaia juhataja Kaja Martinson: „Energiaauditi ja termopiltide järgi on hästi näha, et hoone soojakadu on suur. Saal ja remontimata rühmad on külmad, küttekulud suured. Vanad ehk põhjapoolsed aknad on niimoodi kinni pandud, et neid ei saa lahtigi teha.“

Valkla hooldekodus soojustatakse fassaad ning katus, kavas on luua ka võimalused alternatiivenergia kasutamiseks. Ehitustöid alustatakse tänavu sügisel ja lõpetatakse aasta hiljem.

Madis Idnurm Riigi Kinnisvara ASist: „Valkla hooldekodu puhul on küsimus olnud sooja vee tootmises suveperioodil, kuna katlamaja suvine tööshoidmine on ebaratsionaalne ning kulukas. Projekteerija on välja pakkunud innovaatilise lahenduse sooja vee tootmiseks päikeseenergia baasil, see on hetkel kooskõlastamisel.“

Riigi Kinnisvara lubab: „Tööd korraldatakse selliselt, et hooldekodu elanikke ei ole vaja välja kolida, vajadusel toimub sisemine rotatsioon.“

Loksa depoo aasta lõpuks soojustatud
Päästekeskuse Loksa depoos soojustatakse fassaadi ning katust. Ehitus peaks algama lähinädalatel ning on plaanis lõpetada käesoleva aasta lõpus. Maksma läheb see ligi 35 000 eurot.

Loksa päästekomando pealik Mait Kröönström sõnas, et tegu on vana laevatehase hoonega, mida vaid seest renoveeritud: „Hoone on soojustamata ning kütmisele läheb palju ressursse. Talvel on lumi maja ümbert poole meetri ulatuses sulanud.“

Ta lisas: „Sees ei tehta midagi, nii et meie tööd ehitus ei sega.“

Loksa päevakeskuses soojustatakse fassaad ja pööning, tööde hind on 32 000 eurot.

„Vana katusepleki asemel pannakse uus,“ lausus Loksa abilinnapea Andres Kaskla.

Ta sõnas, et päevakeskuses loodetakse edaspidi 10-15protsendilist küttekulude vähenemist.

„Ega see väga palju anna, aga tulevikus on iga megavatt tähtis.“

Riigi Kinnisvara AS kuulutab ehitushanke välja septembris, tööd algavad 2012. aasta kevadel, lõppevad suvel.


Remonttööde plaanitud maksumused
Anija vallas
Kehra depoo – 150 000 eurot
Kuusalu vallas
Kolga lasteaed – 128 000 eurot
Kuusalu rahvamaja – 192 000 eurot
Kuusalu tervisekeskus – 480 000 eurot
Valkla hooldekodu – 450 000 eurot
Loksa linnas
Loksa päevakeskus – 32 000 eurot
Loksa depoo– 35 000 eurot
Raasiku vallas
Aruküla lasteaed – 170 000 eurot
Raasiku põhikool – 10 000 eurot

Eelmine artikkelSularaha vargus
Järgmine artikkelKuusalus tähistati Vabadussõja mälestussamba 90. aastapäeva