Kirjakast

VIIMASED UUDISED

SYN­LA­BI buss Keh­ras taas 1. ap­ril­lil

Lau­päe­vaks, 27. märt­siks re­gist­ree­ris end Keh­ras SYN­LA­BI mo­biil­ses tes­ti­mis­bus­sis ko­roo­nap­roo­vi and­ma 55 ini­mest, ko­ha­le läk­sid 50. Neist 29 inimese ko­roo­na­test osu­tus po­si­tiiv­seks. Ka­hel eel­mi­sel...