Arvamus

VIIMASED UUDISED

ÕNNE PAIM­RE: „Raa­ma­tu­ko­gust võiks saa­da Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na kes­kus.“

Uus juht võ­taks Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ka­su­tus­se ter­vi­se­kes­ku­se ma­jas ko­gu tei­se kor­ru­se. Mul­lu ok­toob­rist Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu juh­ti­ma ha­ka­nud Õn­ne Paim­re töö­tas üle 44 aas­ta Val­ga­maal Ote­pää...