AS Raju ehitab Nõmmeveskile uue silla

1014

Kuusalu vald võttis kohustuse tasuda omanikule silla eest 2800 eurot aastas.

ASile Raju kuuluval Elektrijaama kinnistul üle Valgejõe paiknev Nõmmeveski sild-tamm on amortiseerunud, mitmel aastal on seal kehtinud raskematele masinatele ülesõidukeeld. Silda kasutavad õpilastebuss ning Nõmmeveski ja Joaveski külade elanikud. Tänu kaunile jõekanjonile ja endise elektrijaama rajatistele on sealkandis ka palju turiste-matkajaid.

Silla rekonstrueerimisest on räägitud korduvalt, seni on takistuseks jäänud asjaolu, et AS Raju pole saanud keskkonna­ametilt luba taastada vana hüdroelektrijaama ning hakata tootma elektrienergiat. Firma esindajad on lubanud, et niipea, kui tekib võimalus tootmiseks, on ettevõte valmis endale kuuluva silla korda tegema.

Läbirääkimised vee erikasutusloa saamiseks on tänini pooleli. Seoses Lahemaa rahvuspargi uue kaitse-eeskirja koostamisega on Raju ja keskkonnakaitsjate kokkusaamised taas sagenenud, otsusteni pole jõutud.

Silla kehv olukord oli arutusel Kuusalu vallavolikogu viimasel istungil maikuu lõpus. Vallavalitsus tutvustas Nõmmeveski silla avaliku kasutamise lepingu projekti.

Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et sild on eraomanduses ja seda peaks remontima omanik. Uue silla maksumuseks on AS Raju pakkunud 52 000 eurot. Kui vald peaks hakkama ise remontima, oleks kulukam. Vallaeelarves ei ole praegu ka sellist raha, et sild rekonstrueerida.

Abivallavanem Tõnu Ammussaar lisas, kuna üle silla sõidavad bussiga koolilapsed, tuleb tagada, et see oleks turvaline. Silla omanik on teinud ettepaneku, et ehitab uue. Vald sõlmib omanikuga avaliku kasutuse lepingu ning võtab kohustuseks tasuda lepingus märgitud iga-aastane summa.

Värner Lootsmann kommenteeris istungil, et lepingu projekt on omapärane – sisaldab lauseid, et juhul kui ASile Raju väljastatakse kasutusluba hüdroenergia tootmiseks, siis silla kasutamise eest vallale tasu ei rakendata: „Näen esimest korda sellist lepingut ning mingil juhul ei ole sellega nõus.“

Abivallavanem vastas: „Kui ettevõte saab õiguse toota elektrit, jääb sild edasi avalikku kasutusse. On mõlema poole huvi, et vee erikasutusluba antaks.“

Herko Sunts: „Sild on vaja korda teha, kuna õpilasliinid sõidavad sealt üle. Suvi on ehitustöödeks paras aeg.“

Mait Kröönström märkis, et praegu ei saa päästeautod vajadusel üle silla sõita, ka see on tõsine probleem.      

Vallavolikogu kiitis 15 poolt, kahe vastu ja ühe erapooletu häälega lepingu projekti heaks.

Ettevõte annab silla avalikuks kasutamiseks sõidu- ja jalgteena. Kuusalu vald võtab kohustuse tasuda aastas 2080 eurot, lisandub 12 kuu euribor, mille arvutamise aluseks võetakse silla hinnangulise maksumusena 52 000 eurot. Lisandub käibemaks. Kokku teeb see aastas ligi 2800 eurot. Lepingutasu hakatakse arvutama jaanuarist 2014. Leping kehtib viis ja pool aastat, kuni 31. detsembrini 2018. Kui kumbki osapool lepingut üles ei ütle, pikeneb see samadel tingimustel viie aasta kaupa.

ASi Raju tegevjuht Andres Õis ütles Sõnumitoojale, et Nõmmeveski sild suletakse ehitustöödeks poolest juulist, valmis peaks saama paar nädalat enne uue kooliaasta algust. Uus sild rajatakse olemasolevatele kivisammastele. Materjalidena kasutatakse terast, palki ja puust laudist. Välisilmena säilib puitsilla üldine kontseptsioon.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus, kus hukkus naisterahvas
Järgmine artikkelJuminda, Salmistu ja Pärispea vabatahtlikud merepäästjad sõlmisid riigiga lepingu