Arutelu Viinistul: kas Pärispea poolsaare kogukonnale eraldi MTÜ?

1153

Viinistu külaselts korraldas muinastulede öö ürituse raames arutelu Juminda poolsaare kogukonna koostööst.

Tunniajast arupidamist juhtis Pärispea külavanem Ingeldrin Aug, kohal oli paarkümmend inimest Viinistult, Pärispealt, Turbuneemest, Suurpealt, aga ka Tsitrest, Loksalt, Altjalt. Tutvustusringis paluti kõigil nimetada, mis on nende meelest poolsaarel hästi ja mis halvasti.
Kiideti poolsaare tegusaid inimesi ja külade head koostööd, ilusat loodust, merd, Viinistu kunstimuuseumi ja konverentsikeskuse olemasolu.
Probleemidest toodi välja elanikkonna vähenemist ja vananemist, aeglast ühistranspordiühendust Tallinnaga, raskusi Suurpea linnaku elanike kaasamisel kogukonna tegemistesse, söögikohtade ja turistide teenindamisele suunatud kohalike ettevõtete vähesust.
Ingeldrin Augi küsimusele, kas Pärispea poolsaarele tuleks luua samalaadne külakogukondi ühendav selts, nagu on MTÜ Juminda Poolsaare Selts, vastati, et seda ei peeta vajalikuks. Pärispea poolsaare külades on mitmeid aktiivseid ja pika kooskäimistraditsiooniga seltse, pigem võiks suurendada nende MTÜde omavahelist infovahetust ja koostööd. Juminda poolsaarel on taolisi MTÜsid olnud vähe ning viimastel aastatel on merepääste, kultuuriürituste korraldamine ja korrakaitse koondatud ühe seltsi alla.
Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus pakkus, et Lahemaa rahvuspargi koostöökogu juurde tuleks asutada Pärispea poolsaare piirkondlik sektsioon, kus ühiselt kavandada regionaalseid ettevõtmisi ja taotleda selleks vastavalt kaitsekorralduskavas väljatoodud võimalustele KIKist toetust.
Lepiti kokku, et täiustatakse Pärispea poolsaare külade esindajate omavahelist infovahetust. Pärispea poolsaarel on kokku  5 küla: Suurpea, Pärispea, Viinistu, Turbuneeme ja Vihasoo. Poolsaare algusesse Hara lahe äärde jääb Loksa linn.
Koostööd plaanitakse teha ka liiklusohutuse küsimustes. Näiteks on Loksalt Suurpea poole suunduval teel suvel kuumade ilmadega seismas palju autosid, mis takistavad liikumist ja soodustavad liiklusohtlike olukordade tekkimist. Otse randa masinad sõita ei või, tuleks rajada parklaid. Kuna tegu on Lahemaa rahvuspargiga, nõuab parklate teema läbirääkimisi keskkonnaameti, RMK, maateeameti ja Kuusalu vallavalitsusega.
Turvalisusest kõneldi ka laiemalt. Külades on naabrivalve, omaette korrakaitsepatrulle organiseeritud pole. Leiti, et rohkem peaks propageerima rannakülade elanike omavahelist kontaktide vahetust, et üksteise kodudel ja suvemajadel hoitaks silma peal ning informeeritaks, kui märgatakse kahtlast liikumist.