Ani­ja mõi­sa kon­kur­si­le 17 mee­net

284

Ani­ja mõi­sa tutvustavate mee­ne­te kon­kur­si­le esi­ta­ti 17 tööd. „Neid oli nii-öel­da sei­nast sei­na – ha­ne­ja­lad, ar­mas­tu­se elik­sii­rid, man­da­lad, mõi­sa­rah­va sus­sid, ko­tid,“ üt­les mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa. Kon­kur­si võit­jat va­li­vad mõisa nõu­ko­gu ja ju­ha­tu­s. Pa­ri­mat veel va­li­tud, on kolm fa­vo­rii­ti. Kon­kur­si peaau­hin­d on mee­ne­tel­li­mus 500 eu­ro väär­tu­ses. Kon­kur­si tin­gi­mus­tes oli, et mee­nel või sel­le pa­ken­dil oleks Ani­ja mõi­sa lo­go, esi­ta­ja peab ole­ma val­mis mee­net vä­he­malt aas­ta jook­sul toot­ma.

Eelmine artikkelÕp­pe­ta­su Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelOmapärane Suurpea Kuusalu vallas