Aru­kü­la-Pe­nin­gi tee re­konst­ruee­ri­tak­se 2021. aas­tal

778
AARE ETS.

Sü­gi­sel saa­tis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus maan­teea­me­ti­le kir­ja pal­ve­ga lü­li­ta­da aas­ta­tel 2018-2022 re­konst­ruee­ri­ta­va­te rii­gi­tee­de ni­me­kir­ja La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la ja Pe­nin­gi va­he­li­ne 5 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne tee­lõik.

„See on suu­ri­ma liik­lus­koor­mu­se­ga rii­gi­maan­tee lõik meie val­las,“ põh­jen­das hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets.

Val­la­va­lit­sus te­gi maan­tee­ame­ti­le et­te­pa­ne­ku ka­van­da­da 2020. aas­taks tee­lõi­gu pro­jek­tee­ri­mi­ne ja 2021. aas­taks re­konst­ruee­ri­mis­tööd. Sa­mu­ti tea­ta­ti, et val­la­va­lit­sus on val­mis sa­maaeg­selt tel­li­ma tee­lõi­gu ula­tu­ses kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­se.

22. jaa­nua­ril kin­ni­tas ma­jan­dus- ja ta­ris­tu­mi­nis­ter Taa­vi Aas kat­te­ga rii­gi­tee­de re­konst­ruee­ri­mi­sob­jek­tid aas­ta­teks 2020-2023. Raa­si­ku val­la soo­ve on ar­ves­ta­tud ning Aru­kü­la ja Pe­nin­gi va­he­li­ne lõik maan­teest re­konst­ruee­ri­tak­se 2021. aas­tal.

Lä­hiaas­tail uuen­da­tak­se Raa­si­ku val­las veel mi­tu rii­gi­maan­teed: tä­na­vu 2,5 ki­lo­meet­rit Tal­lin­na maan­teed Aru­kül­la pea­sis­se­sõi­dust ku­ni Sa­ra­pi­ku tee ris­ti­ni ning Aru­val­la-Jä­ga­la maan­teel 6,2ki­lo­meet­ri­ne lõik Ta­su­ja ris­tist Tõ­hel­gi teeot­sa­ni. 2022. aas­tal re­konst­ruee­ri­tak­se li­gi 6 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne Raa­si­ku-Ani­ja tee.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kool saab uuel õp­peaas­tal koo­li­vor­mi
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la han­kes­pet­sia­list lah­kub