Raa­si­ku val­la han­kes­pet­sia­list lah­kub

349
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se ning te­ma vii­ma­ne töö­päev Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses on 21. veeb­rua­ril. „Olen Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud li­gi 9 aas­tat. Ot­si­sin uu­si väl­ja­kut­seid, kan­di­dee­ri­sin Tal­lin­nas­se, osu­tu­sin va­li­tuks ja see­tõt­tu va­he­tan töö­koh­ta,“ sõ­nas ta. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on kuu­lu­ta­nud uue han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks väl­ja kon­kur­si, kan­di­dee­ri­da saab 16. veeb­rua­ri­ni.

Eelmine artikkelAru­kü­la-Pe­nin­gi tee re­konst­ruee­ri­tak­se 2021. aas­tal
Järgmine artikkelJÜRI RA­TAS: „Elu­kesk­kon­na­na on Ani­ja vald suu­re­pä­ra­ne.“