Aru­kü­la koo­li­le Dum­le rah­vas­te­pal­lis esi­me­ne ja kol­mas koht

510
Taga vasakult õpetaja Antti Rogenbaum, Uku Korjus, Harald Manfred Vilberg, Uku Madis Sõnajalg, Marten Teino. Ees vasakult Toomas Kangur, Anton, Sergejev, Magnus Kask. Foto Koolispordi Liit

Rak­ve­re spor­di­kes­ku­ses 4. mail toi­mu­nud Dum­le rah­vas­te­pal­li piir­kond­li­kul fi­naal­võist­lu­sel saa­vu­ta­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li 1.-3. klas­si poi­sid kol­man­da ko­ha. Võist­kon­nas män­gi­sid Ats Kor­jus, Tom­mi Mäelt, Fred Se­mi­dor, Kaur Ker­son, Re­vo Vun­der, Ju­han Kor­jus, Har­ri Rau­kas ja Ro­met Rem­lik.

Tub­li soo­ri­tu­se te­gid ja hea võist­lus­ko­ge­mu­se said ka 1.-3. klas­si tüd­ru­kud Mi­sel­la-Ma­rie Vil­berg, Han­na Al­jas­mäe, Ma­rie­te Au­re­lia Al­jas­mäe, Kris­tii­na Kap­per, Mar­ga­ret Lips, Em­ma-Elii­se Nõm­per ja Li­set Kes­sel.

4.-5. klas­si poi­sid osa­le­sid piir­kond­li­kul fi­naal­võist­lu­sel 22. ap­ril­lil sa­mu­ti Rak­ve­re spor­di­kes­ku­ses. Edu­kalt män­gi­nud poi­sid alis­ta­sid kõik vas­ta­sed tu­le­mu­se­ga 2:0, ka fi­naal­män­gus saa­vu­ta­sid nad Nõm­me põ­hi­koo­li üle 2:0 või­du. Võist­kon­da esin­da­sid Uku Kor­jus, Ha­rald Manf­red Vil­berg, Uku Ma­dis Sõ­na­jalg, Mar­ten Tei­no, Too­mas Kan­gur, An­ton Ser­ge­jev ja Mag­nus Kask.

Noo­ri ju­hen­da­vad õpe­ta­jad Rii­na Ein­loo, Toi­vo Järv ja Ant­ti Ro­gen­baum.

Eelmine artikkelSääst­va tu­ris­mi õp­pe­reis Gau­ja rah­vus­par­ki
Järgmine artikkelAru­kü­la SK/Mist­ra võist­kond on Ees­ti meis­ter tü­tar­las­te B va­nu­sek­las­si kä­si­pal­lis