Aru­kü­la hu­vi­koo­li ta­su ap­ril­lis

236
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind kuns­ti­rin­gi­des ning las­teaias toi­mu­vas muu­si­ka­rin­gis osa­le­va­te las­te va­ne­ma­telt ap­ril­li­kuu eest ta­su ei kü­si­ta, ku­na kuns­tiõ­pe po­le vee­bi­põ­hi­selt käi­vi­tu­nud ning las­teaias po­le rin­gi­tun­de toi­mu­nud. Muu­si­kaõp­pes vä­hen­da­ti õp­pe­ta­su ap­ril­li eest 30 prot­sen­ti. „Vee­bi­põ­hi­sed tun­nid küll toi­mu­vad, kuid nen­de maht ja si­su ei ole pä­ris võrd­sed kon­takt­tun­di­de­ga,“ põh­jen­das ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.

Eelmine artikkelPõh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­sid oo­da­tak­se osa­le­ma ret­sep­ti­kon­kur­sil
Järgmine artikkelAru­här­ma ta­lu Ani­ja val­las Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nas