Aruküla põhikool peaks valmima nädala lõpuks

3148

Esialgsete plaanide kohaselt saavad kooli kõik õpilased ühe katuse alla 29. märtsil.

Raasiku vallavalitsus ei ole Aruküla põhikooli juurdeehitust firmalt Facio Ehituse AS veel vastu võtnud.
Hoonele on antud esialgu vaid möbleerimisluba. Reedel, 12. märtsil vaatasid ehitusfirma esindajad, kooli direktor, vallajuhid ja projekti järelevaataja juurdeehituse üle ning ühiselt märgiti üles väiksemad puudused.
Nende kõrvaldamiseks on aega 17. märtsini.

Raasiku vallavanem Andre Sepp arvas, et uus hoone antakse üle selle nädala jooksul. Kogu maja, nii mullu sügiseks renoveeritud senine koolimaja kui ka juurdeehituse, pidulik avamine toimub kooli direktori Avo Mölsi sõnul juuni alguses, kui välitööd on lõpetatud. Tähtaeg on 15. mai.

Raasiku vald sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) 17 670 617 krooni, omaosaluse katteks võe­ti laenu 9 miljonit krooni.

Laenu tuleb juurde võtta
Ehitustööde käigus selgus, et välja tuleb vahetada renoveeritud koolimaja aknad. Esialgu akende vahetust plaanis ei olnud, kuid ekspertiisiga ilmnes, et veidi rohkem kui kümme aastat tagasi vahetatud aknad ei vasta energiasäästu tingimustele. Tööde tegemiseks võeti 920 196 krooni rekonstrueerimisprojekti 5-protsendilisest reservist.

Raasiku vallavalitsus ja Facio Ehitus on sõlminud kolm kokkulepet valmisobjekti täiendamiseks ja juurdeehituse lõpetamiseks. Kuna reserv on peaaegu täies mahus kasutatud, otsustas Raasiku vallavolikogu võtta objekti lõpetamiseks laenu veel kuni 1,5 miljonit krooni. Laenuraha eest on plaanis korda teha kooli võimla välisseinad, isoleerida sadeveetorud ja täiendada ventilatsioonisüsteemi.

Avo Möls ütles, et seni on ehitustöö kulgenud plaanipäraselt ja probleemideta, sama leidsid ka projektijuht Igor Zubets ja ehitusjärelvalvet teostav Hannes Kaabel firmast TSM Projektijuhtimise OÜ.

Igor Zubets selgitas, et osa töid lükkub maikuusse, kuna külmade ilmadega ei olnud võimalik kõike teha.

Hannes Kaabel lisas, et tellija poolt tuli töödes muudatusi, kuid need olid väikesed võrreldes esialgselt planeerituga: „Ikka on asju, mida võiks paremini teha, nagu kõikidel objektidel. Selles suhtes on hästi läinud, et Facio meeskond on tasemel ja tellija on rahul.“

Projektis tehti muudatusi
Avo Möls rääkis, et algselt oli plaan möödunud aasta 1. septembriks uus osa koolimajast valmis saada: „Saime EASilt loa töödega alustada alles 1. juunil, intensiivne ehitustegevus läks lahti jaanipäevast.
Tahtsime ehitamisega alustada varem, kuid EASilt tuli projekti kohta küsimusi ja aruandlus võttis aega.
Ehituse planeerimise käigus otsustasime etapid ära vahetada. Esialgu oli kavas, et kõigepealt tehakse valmis juurdeehitus ja seejärel hakatakse vana maja renoveerima. Ehitaja nägi, et renoveerimine läheb kiiremini ja seetõttu otsustati uue osa ehitamist alustada hiljem. Kuigi hoone valmimine lükkus kaks kuud edasi, oli see õige otsus.“

Sama leidis ka kooli õppe­alajuhataja Maire Palusoo. Ta ütles, et renoveeritud majas on vanemad klassid paremini hajutatud. Kui esmalt oleks õppetööga juurdeehituses alustatud, jäänuks seal ruumi väheks.

Algselt pidi koolimaja valmis olema veebruari lõpuks, kuid Avo Mölsi sõnul oli juba möödunud aasta oktoobris selge, et selleks ajaks ehitustööd ei lõpe. Direktor lisas, et oluline on kvaliteet, mitte see, kui ruttu saaks õppetööga alustada.

Hangete tegemisel tuli välja positiivne üllatus, et hoone lõpphind kujuneb esialgsest odavamaks. Avo Möls rääkis, et algselt hinnati maja tunduvalt kallimaks: „Eelhinnapäringud näitasid, et kogumaksumus võib ulatuda 53-54 miljoni kroonini. Nüüd, kui maja hakkab valmis saama, võime öelda, et oleme siia investeerinud koos EASi ja valla rahadega ligi 28 miljonit. Kui lisandub veel 1,5 miljoni kroonine laen, võime öelda, et ligi 30 miljonit krooni kulub koolimaja valmimiseks.“

Ühe katuse alla
Aruküla põhikool on ligi 25 aastat tegutsenud kahes majas – niinimetatud suures majas ehk senises koolihoones on olnud põhikooliõpilased, 5.-9. klass. Aruküla lasteaiaga ühes majas õpivad algklassid.

„1986. aastal läksid alg­klassid ajutiselt lasteaia ruumidesse. 1980ndate aastate lõpul käis Aruküla põhikoolis üle 300 lapse, ruumi oli vähe. Lasteaed valmis 1983. aastal ja oli planeeritud 210le lapsele. Kuigi see oli ümbruskonnas ainuke lasteaed, oli selge, et nii palju lapsi seal käima ei hakka. Seetõttu sai osa ruume koolile anda. Algklassid on tänaseni jäänud teise majja, kuigi õpilaste arv on vähenenud,“ rääkis Avo Möls.
Seni on nooremad klassid pidanud käima kahe maja vahet. Peahoonesse minnakse sööma, kehalise kasvatuse  ja muusika tundidesse.

„See jooksmine lõpeb meil nüüd ära. Saame lõpuks kõik ühe katuse alla ja kaovad kahe maja vahelised infoprobleemid. Sageli oli nii, et see, mida siin rääkisime, teise majja ei jõudnud,“ ütles direktor.

Aruküla põhikoolis õpib praegu 240 last 12 klassikomplektis. Kooli juurdeehituses hakkavad õppima alg­klassid, sinna tehti ka tüdrukute käsitööklass, jõusaal ja aeroobikasaal. Endise võimla asemele ehitati uus suur aula. Kooli fuajee on nüüd kahekordne, teisele korrusele tulevad kabinetid juhtkonnale ja õpetajate tuba. Renoveeritud vanas majas on muutunud vaid klasside paigutus ning sisustus, täiesti uue välimuse on saanud poiste tööõpetuse klass, raamatukogu ja söökla.

Renoveerimistööde tõttu kasutas Aruküla kool selle õppeaasta esimesel veerandil tundide läbiviimiseks  rahvamaja ja lasteaia ruume.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus
Järgmine artikkelTeeme Ära talguid teada meie kandis 9 kohas