Ani­ja vo­li­ko­gu tõs­tis val­la­va­ne­ma pal­ka

290
RIIVO NOOR

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas mää­ra­ta val­la­va­nem Rii­vo Noo­re töö­ta­suks ala­tes käe­so­le­va aas­ta al­gu­sest 3025 eu­rot ja val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­se liik­me, abi­val­la­va­nem Enn Pun­ga, töö­ta­suks 2200 eu­rot kuus. Ot­su­se­le hää­le­tas ain­sa­na vas­tu Peep Kask, kes mär­kis, et val­la­va­ne­ma palk tõu­sis al­les möö­du­nud ke­va­del, kui Rii­vo Noor ame­tis­se as­tus, ning ala­tes eel­mi­se aas­ta al­gu­sest on val­la­va­ne­ma palk tõus­nud 26 prot­sen­ti. Vo­li­ko­gu lii­ge Too­mas Tõ­ni­se ar­vas, et val­la­va­ne­ma ja abi­val­la­va­ne­ma töö on ol­nud tu­le­mus­lik ning töö­tin­gi­mus­te­ga tu­leb mo­ti­vee­ri­da õi­gel ajal, hil­jem võib ol­la hil­ja. Aa­re Nurm li­sas, et val­la­va­ne­ma palk tõu­sis sel aas­tal täp­selt sa­ma pal­ju kui val­la­va­lit­su­se teis­tel töö­ta­ja­tel.