Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gid AI­LI PÜR­JE­MA­LE ja AN­NA NI­LIS­KI­LE

332
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tun­nus­ta­da val­la tee­ne­te­mär­gi­ga Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­jat Ai­li Pür­je­mad ning Ala­ve­re ja Voo­se piir­kon­na kul­tuu­ri­juh­ti An­na Ni­lis­kit. Ai­li Pür­je­ma päl­vib tun­nus­tu­se pa­nu­se eest piir­kon­na sot­siaal­töös­se Aeg­vii­du val­la al­gu­saas­ta­tel ning sel­le eest, et on kauaaeg­se raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ja ju­ha­ta­ja­na loo­nud Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gust ko­gu­kon­na­kes­ku­se. An­na Ni­lisk päl­vib Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi Vet­la, Voo­se ja Ala­ve­re piir­kon­na ko­gu­kon­na ja kul­tuu­ri eest­ve­da­mi­se ning aren­da­mi­se eest. Tee­ne­te­mär­gi­ga kaas­neb tun­nis­tus ning ra­ha­li­ne pree­mia 500 eu­rot. Tee­ne­te­mär­gid an­tak­se üle Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 22. jaanuaril
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu tõs­tis val­la­va­ne­ma pal­ka