Anija volikogu nõustus Voose uue liivakarjääriga

1145

Anija vallavolikogu kooskõlastas 16. septembri istungil ASi Kiviluks taotluse kruusa ja liiva kaevandamiseks Vetlas Vahelaane II karjääris.

Anija vallavolikogu arutas septembrikuu istungil ASi Kiviluks taotlust ja leidis, kuna keskkonnaameti hinnangul puudub kaevandamisel oluline keskkonnamõju, siis ei ole põhjust seda takistada. Enne hääletamist arutas volikogu, mida kaevandamine võib Vetla ja Voose küladele tekitada. Avatav karjäär asub Voose külast umbes kilomeeter Alavere suunas. Veoautod liiva- ja kruusakoormatega võivad hakata sõitma läbi Voose küla, kui näiteks Tartu maantee on remondis, mistõttu on oluline küsida kohalike elanike arvamust.

   Anija abivallavanema Urmo Sitsi väitel ei ole veel teada, kas ja kui suur osa maavarade veost hakkab läbima Voose küla, aga peab seda varianti kõige tõenäolisemaks: „See on praegu lühim tee Tartu maanteeni, kus liiva ja kruusa vajatakse tõenäoliselt kõige suuremas koguses.“

Urmo Sitsi sõnul planeerib riik Kose-Aruvalla asfalteeritud teelõigu ehitamist, mis väldiks masinate liikumist läbi küla: „Millal see valmib, sõltub riigi teedeehituse kavast. Tegemist on küll riiklikult tähtsa objektiga, aga ilmselt läheb ehituseni veel aega“.

Volikogu liige Kaarel Aruste leidis, et  volikogu ei tohiks  anda nõusolekut kaevandamiseks liiga kergekäeliselt: „Kui riik küsib valla arvamust, siis peab vald edastama kohalike elanike seisukoha, neid puudutab kaevandamine kõige rohkem. Praegune otsus põhineb peamiselt volikogu liikmete arvamusel.”

Ta lisas, et riik ei küsiks vallavõimult arvamust niisama, vaid võtab seda võimaluse korral arvesse: „Ega ilma valla positiivse arvamuseta ei ole kaevandamisluba lihtne saada – selleks on vajalik keskkonnaministeeriumi otsus.“

Urmo Sitsi ei nõustunud väitega, nagu suhtutaks kaevandusloa andmisse liiga kergekäeliselt: „Oleme küsinud Voose külavanema Andrus Niliski kui küla esindaja arvamust. Külaelanikele muidugi ei meeldi kaevandamisega seotud häirivad tegurid, aga kui riik on andnud kaevandamiseks nõusoleku, ei saa vald seda takistada. Kaevandamisega ja veoga kaasnevateks probleemideks võivad osutuda tolm, müra ja kiirusepiirangute mittejärgimine. Samuti võivad koormatega veokid kahjustada teid. Teede probleemiga tegeleb spetsialist, kes kontrollib nende olukorda. Müra probleemile otsest lahendust ei ole, aga tegevusluba on antud tingimusel, et mürataset ei ületata. Kiirusepiirangu järgimist hakkab jälgima politsei. Kasutame neid võimalusi, mida riik pakub, et Voose küla elanike igapäevaelu oleks võimalikult vähe häiritud.“

Voose külavanem Andrus Nilisk sõnas, et elanikud ei ole kaevandamise vastu, sest takistada seda ei saa. Tegemist ei ole uue kaevandusega, vaid juba olemasoleva kaevanduse laiendamisega.

„Voose elanikud peavad tähtsaks, et teed oleksid kastetud ja tervetena hoitud või vajadusel parandatud. Loomulikult eelistaksime võimaluse korral musta kattega tee ehitust,“ lausus ta.

Anija vallas asuvatest kaevandustest on umbes pooled era- ja pooled riigimaal. Kaevanduslube on antud 6 karjäärile Vetla-Voose, Raudoja ja Soodla piirkonnas.

Anija vald saab riigimaal asuvatest kaevandustelt kaevandustasusid ligikaudu miljon krooni aastas. Riigimaal on  kaevandused peamiselt Soodla ümbruses.
Ehkki kõik piirkonna kaevandused ei asu Anija valla territooriumil, läbivad ka paljud mujalt tulevad liivaveokid valda – näiteks tullakse Kuusalu vallast.

„See on kindlasti veidike häiriv, aga teisiti poleks kaevandamine võimalik. Tegemist ei ole ainult maavara väljaveoga valla piiridest. Ka kohalikel ehitustel on vaja kruusa ja liiva ning on hea, et need materjalid tulevad siitsamast maapõuest,“ ütles abivallavanem ja lisas, ta on rahul, et piirkonnas ei ole ühtegi väga suurt maardlat ning üheski karjääris ei toimu kaevandamist aastaringselt.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Leesi-Tammistu teel
Järgmine artikkelHaruldane hõbemüntide aare on pärit Anija vallast