Anija vallavalitsus moodustas üldplaneeringu tegemise ajaks komisjoni

991

Ajutisse komisjoni kuulub 15 inimest vallavalitsusest, volikogust ja küladest.

Anija vallavolikogu algatas valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise möödunud aasta augustis. Üldplaneeringu peaeesmärk on kaasajastada valla territooriumil ehitusõiguse ja maakasutuse ül­diseid põhimõtteid. KSH abil püütakse leida üldplaneeringuga kavandatavateks tegevusteks sobivaimad võimalused, et vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale.
Vallavalitsus viis üldplaneeringu ja KSH koostaja leidmiseks läbi riigihanke. Selle võitis OÜ Hendrikson & Ko, kellel on vastavalt lepingule üldplaneeringu tegemiseks aega neli aastat ehk 2018. aasta lõpuni.
Möödunud nädalal otsustas vallavalitsus moodustada üldplaneeringu koostamise ajaks, kuni selle  kehtestamiseni 15liikmelise komisjoni.
„Ettepanek tuli üldplaneeringu koostajalt, kellel on palju kogemusi omavalitsuste üldplaneeringute tegemisel. Nendega on meil esimene töökoosolek toimunud, arutasime läbi planeeringu esialgsed lähteseisukohad, need on nüüd esitatud ka ajutise komisjoni liikmetele ülevaatamiseks,“ ütles vallavalitsuse arhitekt Inga Vainu.
Ta lisas, et komisjoni ülesanne on analüüsida ja kontrollida üldplaneeringu koostaja tehtud ettepanekuid ning teha uude planeeringusse oma ettepanekuid: „Täh­tis, et need oleksid realistlikud. Meil pole mõtet planeerida igale poole elamuarendust. Selle väljaehitamine võib minna liiga kalliks nii arendajale kui kohalikule omavalitsusele. Peame leidma mõistlikud kohad nii elamuarenduseks kui ka tootmismaade arendamiseks. Kuna Anija vald on Harjumaa ääremaa ja jääb valdavalt Tallinna kuldringist kaugemale, toimib siin väärtustepõhine areng. See tähendab, et pigem tasub ressursse kulutada olemasolevate piir­kondade laiendamisse ja pa­ren­damisse, kui investeerida täiesti uutesse arendusaladesse. Loomu­likult ei lükka me tagasi uute suurarendajate tegevusi, kuid nii valla kui ka arendaja ressurssi on otstarbekam panustada sinna, kus on juba eeldused olemas.“
Omaette teema on arhitekti hinnangul hajaasustus: „Olemasolevaid talusid ja nende elanike privaatsust tuleb austada. Sellest seisukohast on meie senine 2 hektari suuruse maatüki nõue õigustatud. Teisest küljest ei soovi uus elanik nii suurt krunti. Loodetavasti leitakse eskiisi arutelude käigus kõiki rahuldav lahendus.“
Uus üldplaneering peaks Inga Vainu sõnul olema selline, et enam poleks vaja teha detailplaneeringuid lihtsalt dokumendi pärast – ehitamisel järgitakse üldplaneeringut. Detailplaneeringute tegemise kohustus jääks peamiselt tiheasutusega aladele.
Ajutise komisjoni liikmeteks nimetati inimesi erinevatest valdkondadest ning valla eri piirkondade eestvedajad. Komisjoni esimees on Arvi Karotam, aseesimees Toomas Reisi, liikmed Ingeldrin Aug, Peep Kask, Evelin Kolbak, Martin Kuivallik, Urve Külv, Jüri Lillsoo, Viljo Leis, Margus Molok, Andrus Nilisk, Margus Nõlvak, Mait Paasik, Marilin Pehka ja Inga Vainu. Komisjoni esimene koosolek on 26. jaanuaril.
Arhitekt kinnitas, et üldplaneeringu koostamise ajal, tõenäoliselt siis, kui esialgne eskiis on valmis, tehakse ka valla erinevates piirkondades koosolekuid, kus on kõigil võimalik teha sellesse oma ettepanekuid.

Eelmine artikkelKehra rõivatootja RAIVO HOLM on Eesti meister käsipallis
Järgmine artikkelKuusalu rahvamajale annetusi 1580,75 eurot