Anija vallas vähendati õpetajate palka

833

Anija vallavolikogu alandas riigiõpetajate töötasud 2008. aasta tasemele.

Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaaltöö vanemspetsialist Marge Raja selgitas, et vabariigi valitsus on riigieelarvest palka saavad õpetajate töötasu vähendanud ning 1. juulist on pedagoogide palga alammäärad kinnitatud samad, mis olid 2008. aastal ehk 4 protsenti senisest madalamad. Seetõttu tegi vallavalitsus ettepaneku vähendada ka Kehra ja Alavere kooli õpetajate ja juhtide töötasusid tagasiulatuvalt 1. juulist 4 protsenti.

Arenguplaneerimise- ja eel­­arvekomisjon arvas, et koo­lides juba varem töötanud pedagoogide palka võiks vähendada 1. septembrist ning uutele õpetajatele võiks madalamat palka rakendada töölepingu sõlmimisest. Seda ettepanekut olid toetanud ka Kehra gümnaasiumi ja Alavere põhikooli direktor.

Vallavalitsuse finantsist Maarja Sikut selgitas, et vallavalitsus oli nõus uute palgamäärade kehtestamisega alates 1. septembrist, kuid tingimus oli – koolijuhid peavad kirjalikult kinnitama, et palgafondi ülekulu sellega ei tekitata. Kuna direktorid ei soovinud seda teha, pidas vallavalitsus õigeks vähendada palku tagasiulatuvalt 1. juulist.

Marge Raja sõnul on koolijuhid suuliselt lubanud, et vallalt lisaraha küsima ei tulda, kuid vallavanem Jüri Lillsoo arvas, et  suulisi kokkuleppeid arvestada ei saa.

Volikogu liige Kaarel Aruste tegi ettepaneku rakendada madalamaid palgamäärasid 1. oktoobrist. Ta arvas, et volikogul ei ole moraalset õigust vähendada pedagoogide palka tagantjärele ning kui vallajuhid ei soovinud volikogu juulikuus kokku kutsuda, tuleks palka vähendada oktoobrist.

Volikogu liige Leho Trolla pooldas määruse kehtestamist alates 1. septembrist: „Möödunud aastal revideerisime Kehra gümnaasiumi ning tuli välja, et seal on väga palju täitmata ametikohti. Soovitan koolijuhtidel nendele kohtadele planeeritud raha nüüd ära kasutada ning siis saab palku vähendada 1. septembrist.“

Maarja Sikut märkis, et palgalangus ei tule pedagoogidele üllatusena ega pidanud seetõttu määruse jõustumist 1. oktoobrist põhjendatuks. Ka märkis ta, et vabade ametikohtade töötasu on gümnaasium kasutanud juba ära preemiate ja lisatasude maksmiseks.

Volikogu otsustas, et riigieelarvest tasustatavate pedagoogide uued palgamäärad kehtivad alates 1. septembrist ning vallasekretär Annika Vooseli ettepanekul kirjutati otsusesse tingimus – vallaeel­arvest täiendavaid vahendeid riigiõpetajate palkade maksmiseks ei kasutata. Tänavu augustis tööleasunud pedagoogidele rakendatakse uut palgamäära tööleasumise kuu­päevast.

Eelmine artikkelAlaveres tungiti kallale
Järgmine artikkelAruküla põhikooli ehitusel peeti sarikapidu