Anija vallas hakatakse renoveerima tänavavalgustust

1357

Anija vallavalitsus korraldas riigihanke tänavavalgustuse renoveerimise eelprojekti tegija leidmiseks.

Riigihankele esitas pakkumise 8 firmat, kvalifitseerus 7. Edukaks tunnistati Leonhard Weiss Energy ASi pakkumus, mis on 35 256 eurot. Tänavavalgustuse renoveerimise eelprojekt peab olema valmis 8. augustiks.
Majandusspetsialist Margus Molok rääkis, et soov on renoveerida kogu valla tänavavalgustus. Lisaks Kehra linnale on tänavavalgustus veel Lehtmetsa, Alavere, Anija, Ülejõe, Voose ja Härmakosu külas. Kõigi renoveerimine – vanade tänavavalgustuspostide asendamine uutega ja elektripirnide vahetamine säästlike LED-lampide vastu – läheb maksma umbes 1,1 miljonit eurot.
„Kehra Põhja tänavat pole siia arvestatud, selle valgustamiseks tuleb raha raudteepeatuse ühendusteede-projektist,“ sõnas majandusspetsialist.
Raha kavatsetakse taotleda KIKi kaudu tänavavalgustuse taristu renoveerimise meetme kaudu ELi fondidest: „Eelmisel aastal jõuti lõpule Euroopa Liidu toel Eesti seitsme väikelinna tänavavalgustuse renoveerimisega. Nende kogemus näitab, et ainuüksi vanade lampide asendamine LED-lampidega annab kuni 60 protsenti kokkuhoidu. Nüüd tuleb sellele projektile jätk,“ ütles Margus Molok.
Tänavavalgustuse meede peaks avanema teise kvartali alguses ning sellest toetatakse 35s Eesti omavalitsuses 23 000 valguspunkti renoveerimist, struktuurifondidest antakse selleks 43 miljonit eurot: „Abikõlbulikud on kõik üle 20 aasta vanused valgustussüsteemid ning kuni 30 protsenti neist, mis on uuemad kui 20 aastat.“
Kuni 6000 elanikuga omavalitsustel on võimalik saada 80 protsenti tänavavalgustuse renoveerimiseks vajaminevast summast, omafinantseering peab olema vähemalt 20 protsenti.
„Kui saame toetust kõigi olemasolevate valgustite väljavahetamiseks, on vajalik omaosalus 220 000 eurot. Kuna osa neist on uuemad, on projekti kogumaksumus umbes 920 000 ja omaosalus 184 000  eurot,“  sõnas  majandus­spetsialist.