Anija vallas ehitatakse tänavu 1,5 miljoni euro eest teid

1706

Anija vallavolikogu kinnitas valla teehoiukava aastateks 2016-2019.

„Soovid ja vajadused on alati suuremad, kui võimalused. Vallaraha saame teederemonti investeerida üle 300 000 euro, soove on poole rohkem,“ märkis valla majandusteenistuse juht Toomas Reisi.
Kokku investeeritakse tänavu Anija valla teedesse-tänavatesse 1 510 609 eurot, sellest 1 183 250 eurot on Euroopa Liidu ja riigi toetus. 836 468 eurot läheb Kehra raudteepeatuste ühendusteede ehitamiseks, sellest 784 509 eurot antakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist, ülejäänu on valla omaosalus. Rekonstrueeritakse Põhja tänav ja rajatakse kõnnitee, Kose maanteele tehakse autoparkla ja jalgtee, Anija maantee äärde auto- ja jalgrattaparklad ning Jaama tänava äärde bussipeatus, varjualusega ja avatud rattaparkla ning jalgtee.
2,2 kilomeetri pikkuse Kaunissaare-Kehra kergliiklustee ehitamiseks kulub 606 141 eurot, sellest 398 741 eurot on riigitoetus.
Raudoja-Kosu teel ning Niidipõllu-Härmakosu teel, mis on kokku 2,4 kilomeetrit, tehakse 2kordne pindamine. Selleks on arvestatud 50 000 eurot. Kehra Niidu tänav kaetakse freesasfaldiga, see läheb maksma 5000 eurot. Asfalteeritakse ka Kooli tänav 8 majaesine tee, selleks kulub 13 000 eurot. Jooksva remondiraha arvelt pinnatakse  Kehras  Koidula  tänav.
2017. aastaks on teehoiukavasse planeeritud investeeringuid 290 000 eurot. Kavas on kapitaalremont Kehra keskosas Põhja tänava ristmikust kuni Kose maantee alguseni ning Kalda tänavalt Põhja tänava alguseni. Järgmise aasta plaanides on ka Kehra noortekeskuse ümbruse asfalteerimine ning   Paberi   tänava,   Ülejõe   külas  Ussikuuse  tee  ning  Parila-Salumäe  tee  kahekordne  pindamine.
2018. aastal on plaan teedesse investeerida 214 500 eurot. Selle eest on kavas kapitaalremont Kehras Keskuse ja Kalda tänava vahelisel alal, asfalteeritakse Välja tänav,  pinnatakse Aegviidu-Pillapalu tee, Kaiesoo teed Linnakse külas, Ojakalda tee Ülejõe külas, Kehras Luha, Aasa, Vainu, Roopa ja Turu tänav.
2019. aastaks teedeehitusse kavandatud investeeringute maht on 205 600 eurot. Siis asfalteeritakse Kehras Kooli tänav Keskuse tänavast Sõpruse väljakuni, Velko ja Kehra raamatukogu tee ning Alavere rahvamaja parkla. Pinnatakse Alavere-Rooküla tee, Aavoja tee, Soo-otsa-Mõisaaseme tee Rasivere külas, Alavere kortermajade vahelised teed, Laste ja Metsa põik Kehras. 2019. aastal on kavas projekteerida ja välja ehitada Kehras Pargi tee ja promenaadi ühendus.
Talihooldusele planeeritakse igal aastal 100 000 eurot, kruusateede greiderdamiseks 9000 eurot ja tolmutõrjeks 8000, asfaldiaukude parandamiseks 12 000, teeäärte niitmiseks 11 000 ja tänavate puhastamiseks 1700-1800.
Volikogu liige Kaisa Tamkivi tegi ettepaneku kirjutada teehoiukava investeeringute juurde, et need on esialgsed või planeeritavad tööd. Ta põhjendas, et inimestel tekib dokumenti lugedes ootus, et nende kodutee remonditakse ühel kindlal aastal, kuid võib juhtuda, et rahapuudusel lükkub see edasi ning see tekitab palju negatiivseid emotsioone.
Volikogu esimees Jaanus Kalev ütles, et teehoiukava on volikogus kinnitatud kehtiv dokument, kuid absoluutset asja olemas ei ole.
Urmo Sitsi lisas, et vald sõltub väga palju eurotoetustest – kui avaneb mõni võimalus saada välis­abi, võib see varasemaid plaane muuta: „Nii nagu on eelarves võimalik teha muudatusi, võtta vastu lisaeelarveid, ei saa ka teehoiukava graniiti raiuda.“

Eelmine artikkelSõnumitooja 27. jaanuari lehes
Järgmine artikkelKuusalu kodanikukampaania Türgi reisi võitis INGRID SIMMER