Anija valla noortekogu andis PILLE-RIIN PLEERILE tõuke minna õppima riigiteadusi

2100

Anija valla noortekogu juht, 19aastane tudeng PILLE-RIIN PLEER kinnitab, et koduvalla noortekogus osalemisest on talle ülikooliõpingutes olnud kasu.

Pille-Riin Pleer õppis Kehra gümnaasiumi 11. klassis, kui valla noortekogu üks liikmetest Mart Luukas talle kaks aastat tagasi rääkis noortekogust ja kutsus selle koosolekule.
„Läksin ja tundus väga äge,“ meenutab noortekogu praegune juht.
Temast sain noortekogu aktiivne liige. Näiteks aasta eest võitles vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjonis selle eest, et volikogu tõstaks toetusi olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud Anija valla õpilastele: „Meil on niigi väike kool ja suur asi on juba see, kui keegi pääseb siit olümpiaadile. Hääletamisõigust mul küll polnud, aga oma arvamuse sain komisjonis välja öelda.“
Pille-Riin Pleer lisab, et algusaastail küsisid vallaelu üle otsustajad noortekogu arvamust rohkem kui praegu. Noored pole enam ka ise väga aktiivselt oma arvamust avaldanud, tõdeb ta.
Talle endale andis noortekogus osalemine pärast gümnaasiumi lõpetamist tõuke viia dokumendid Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituuti.
„Tundus, et seal õpetatakse mõneti sarnaseid asju ning praegu olen väga rahul, et sinna läksin,“ ütleb ta nüüd, kui esimene kursus hakkab läbi saama.
Enamasti on Pille-Riin Pleer kohalikus elus, näiteks kohalike ettevõtmiste korralduskoosolekutel, osalenud noortekogu liikmena, kuid vallavolikogu istungitele on läinud ka koolitööde pärast. Ta usub, et noortevolikogu töös osalemine on talle ülikooliõpingutes olnud kasuks: „Tean tänu sellele väga hästi, kuidas toimib kohalik omavalitsus. Koolis õpime praegu väga palju kohaliku tasandi poliitikaga  seonduvat,  mulle  on  suur  eelis, et tean sellest kõike.“
Ta lisab, et ülikoolis hinnatakse väga tema osalemist koduvalla noortekogu töös ning teda on selle juhtimise kogemuse tõttu kutsutud mitmesse tudengiorganisatsiooni: „Praegu pole mul selleks olnud noortekogu   juhtimise   kõrvalt  aega, aga ehk järgmisel aastal.“
Lapsena olla Pille-Riin Pleer rääkinud kõigile, et temast saab Eesti esimene naispresident. Praegu ei oska ta veel öelda, kes saab temast pärast ülikooli lõpetamist, kuid arvab, et soovib töötada mõnes rahvusvahelises organisatsioonis, kuna plaanib ka õpingutes keskenduda rahvusvahelistele suhetele. Sellest hoolimata soovib ta jätkata ka Kehra-asja ajamist, sest see on jätkuvalt südamelähedane: „Saab ju teha ka mitut asja, nagu näiteks riigikogu liige Tanel Talve. Ka mina olen oma südames kodus.“

Noortekogu on 5aastane
Aprillikuus möödus Anija valla noortekogu loomisest 5 aastat. Sel aastal saadi maavalitsusest oma ettevõtmistele 207 eurot. Pille-Riin Pleer selgitab, et riigieelarvest eraldatud raha on mõeldud Harju noortekogu tegevuse toetamiseks, kuna seda ei eksisteeri, jagab maavalitsus raha ära nelja-viie omavalitsustes tegutseva noortekogu vahel.
„Oleme sealt saanud raha ka varem. Esitame taotluse, mille jaoks ja kui suurt summat soovime ning see tuleb põhjendada. Selles pole midagi keerulist, ilmselt oleksime saanud ka suurema summa, kui oleksime seda soovinud,“ sõnab ta.
Toetust saadi sel aastal noortekogu neljale ettevõtmisele. Esimene neist oli „Teeme Ära“ talgud. Noortekogu on mitmel aastal talgupäeval koristanud Kehra linna. Kuna sel aastal oli koristuspäev väga vihmane ning siis käisid koristamas vaid paar noort, viiakse ühine talgupäev lõpule lähiajal, plaan on minna appi Kehra Kodule.“
Teine ettevõtmine on noortekogu esimese väikese juubeli tähistamine. Selleks on tuleval nädalavahetusel kavas grilliõhtu, kuhu kutsutakse ka uusi liikmeid.
Ka tänavu sügisel plaanitakse jätkata aasta eest Kehra gümnaasiumis alustatud teehommikutega, kuhu kutsutakse kodukandist sirgunud tuntud inimesi. Noortekogu juht põhjendab: eesmärk on noortele näidata – ka Anija vallast on võimalik kusagile jõuda ja oma unistusi teostada.
„Need teehommikud olid 9.-12. klassi õpilaste hulgas väga popid, sinna taheti tulla ja külalistele esitati päris palju küsimusi. Ei tea muidugi, kas sellepärast, et need toimusid koolitundide ajal,“ jutustab Pille-Riin Pleer.
Juulis saab Anija valla noortekogu üks liige toetusraha abil osaleda Pärnumaal toimuvas Eesti Noorteühenduste Liidu suvekoolis: „Ehk õnnestub sinna saata mõni meie uus liige, kes muutub pärast seda aktiivsemaks. See suvekool on väga kasulik, minu elu muutis see palju. Seal on koos aktiivsed noored, saab palju kontakte ning hiljem on igas Eesti otsas võimalik leida see diivan, kus magada, abikäsi on igal pool.“
Praegu on valla noortekogul umbes 20 liiget, kuid neid, kes löövad selle tegemistes aktiivselt kaasa, võib Pille-Riin Pleeri sõnul kokku lugeda ühe käe sõrmedel.
„Saime Kehra kooli 11. klassist juurde kaks noort, loodame, et verevahetusega saame oma tegevuse taas aktiivsemalt käima,“ märgib ta ning lisab, et kuigi noor tähendab kuni 26aastast, ei pane nemad kellelegi kätt ette ja võtavad enda hulka vastu kõik, kes tunnevad, et on noored: „Tahame võtta eeskuju Raasiku MENist, nad ei ole reeglitega-piirangutega kammitsetud, nii on lihtsam noori kaasata.“
Anija valla noortekogu kohta saab  infot  nende  Facebooki  lehelt.

Eelmine artikkelSTEFAN LOOTUS on Eesti noortemeister kriteeriumisõidus
Järgmine artikkelKAISA TAMKIVI: „Anija noortele konkurentsivõimeline haridus.“