Ani­ja val­la esi­me­ne li­saee­lar­ve

248
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 18. juu­nil val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve. Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lu­sid suu­ren­da­ti 354 263 eu­rot, ku­lu­sid 68 200 eu­rot ja in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se ee­lar­vet 142 219 eu­ro võr­ra. Ee­lar­ve ko­gu­maht on nüüd 10,47 mil­jo­nit. Ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su prog­noo­si vä­hen­da­ti 154 000 eu­ro võr­ra, mis on 5 prot­sen­ti tei­se poo­laas­ta ka­van­da­tud lae­ku­mi­sest. 42 170 eu­ro võr­ra vä­hen­da­ti ma­jan­dus­tu­lu­sid las­teae­da­de osa­lus­ta­su­dest, kuns­ti­de­koo­li õp­pe­mak­sust, kul­tuu­ria­su­tus­te ren­ti­mi­sest ja ära­jää­nud üri­tus­te pi­le­ti­müü­gi­tu­lu­dest. Tu­lu­des­se li­sa­ti rii­gilt krii­sia­bi­na saa­dud 438 288 eu­rot, mil­lest 186 855 eu­rot on tu­lu­baa­si sta­bi­li­see­ri­mi­seks ning 251 433 eu­rot tee­de hoiuks. Nii tu­lu­des­se kui ku­lu­des­se li­sa­ti 7 oma­va­lit­su­se noor­soop­ro­jek­ti­le mõel­dud 59 654 eu­rot ning 62 910 eu­ro eest sih­tots­tar­be­li­si toe­tu­si. Ku­lu­de osas vä­he­ne­sid pea­mi­selt al­la­su­tus­te ma­jan­dus­ku­lud, vä­hen­da­ti ka õpi­las­te trans­por­di­le mõel­dud ku­lu­sid. In­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se ee­lar­vest võe­ti väl­ja 67 096 eu­rot müü­ma­ta jää­nud kin­nis­tu­test ka­van­da­tud tu­lu ning kor­te­ri ost­mi­seks ka­van­da­tud 44 639 eu­rot, li­sa­ti ka­tu­se­ra­ha Ani­ja mõi­sa park­la ehi­ta­mi­seks ja toe­tust möö­du­nud aas­tal ra­ja­tud Keh­ra jäät­me­jaa­ma ja Ala­ve­re tii­gi pu­has­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelKIK ja­gab Har­ju­maa koo­li­de­le-las­teae­da­de­le üle 663 000 eu­ro
Järgmine artikkelPur­je­ta­ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE Ees­ti MV avae­ta­pil kol­mas