Anija valla elanike võlad vee ja kütte eest on kasvanud

975

Kuusalu, Loksa ja Raasiku valla elanike võlad kommunaalteenuste eest pole oluliselt suurenenud.

Aasta tagasi ilmus Sõnumitoojas lugu sellest, et Anija valla elanikud olid sooja, vee ning kanalisatsiooni pakkujale OÜle Velko AV võlgu 114 000 eurot, püsivõlg oli üle 88 000 euro. Sõnumitooja uuris, milline on seis praegu, aasta hiljem, ning milline on olukord teistes meie piirkonna omavalitsustes.

OÜ Velko AV Anija vallas
OÜ Velko AV haldusjuht Piret Gailit ütles, et Anija vallas ei ole olukord paremaks läinud, võlad on kasvanud. Põhiliselt on võlglased samad, kes aasta tagasi: „Kokku on 240 võlglast, nendest 33 püsivõlglast. Võlgade kogusumma on kasvanud 120 000 euroni. Enamik on tööl käivad inimesed ja mitu nendest on võlgade lisandumise pärast juba korduvalt kohtusse antud. Praegu on kohtuotsus käes umbes 50 nõudel, otsust ootab veel 10.
Kohtutäiturile on edastatud ligikaudu 40 nõuet. Sundmüügini on jõudnud kaheksa korteri­omandit, millest viis on tänaseks müüdud. Kohusetundlikud inimesed on hätta sattudes tulnud ja sõlminud kohe peale teate väljastamist maksegraafiku. Kahjuks on püsivõlglaste puhul enamasti tegu töölkäivate vastutustundetute inimestega, kes elavad üle oma võimete ning kellel on kohustusi mitme panga ees.“

Ettevõttel on halduslepingud nii ühisuste kui ühistutega. Piret Gailit selgitas, et ühistud võlgu ei jää, probleeme valmistavad otselepingutega eraisikud ja ühisuste liikmed.“

OÜ Raven Raasiku vallas
OÜ Raven tegevjuht Tiit Reeder rääkis, et ettevõttele on võlgu 20-30 klienti. Võlgade summa on 15 000 eurot, sellest 14 200 valla elanike võlad.

„Võlglaste arv ei ole viimase aasta jooksul oluliselt muutunud. Kui ühed saavad võlgadest lahti, tulevad teised asemele. Inimeste majanduslik olukord on kehv,“ lausus Tiit Reeder.

OÜ Raven on võlgade sissenõudmisel kasutanud meeldetuletusi ja inkassofirma abi. Kohtuasju praegu käimas ei ole, sundmüügis kortereid samuti mitte. Lepingud on Ravenil nii eraisikutega kui ühistutega.

OÜ Kuusalu Soojus
OÜ Kuusalu Soojus müüb sooja ning pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust Kuusalu ja Kolga alevike korrusmajadele ning asutustele ning on vee-ettevõtja Kiiu alevikus ja mitmes külas.

Tegevjuht Kalle Küngas ütles, et ainus suurvõlglane on Stenbocki Perekonna OÜ – septembri lõpu seisuga oli võlgnevusi kokku ligi 33 000 eurot, sellest 31 500 on maksmata Stenbocki Perekonna OÜl Kolga side-, külaliste- ja valitsejamaja kütmise eest. Võlgu on veel mõned eraisikud külades ja paar üürnikku Kuusalus. Ettevõttel on kokku 460 klienti, neist 55 korteriühistud ja -ühisused, 370 eraisikud. Soojusenergia müügi lepingud on alevikes sõlmitud korteriühistutega, kes enamasti tasuvad õigeaegselt ning tegelevad oma võlgnikega ise.

Kolme eraisiku võlad on Kuusalu Soojus andnud üle inkassofirmale, üks neist tasus tänu sellele kohe võla, kokku üle 700 euro.

OÜ Avoterm Loksal
OÜ Avoterm tootmisjuht Mati Sarap rääkis, et Loksal on ettevõttes samuti lepingud korteri­ühistutega: „Oleme tegutsenud, et raha ühistutelt kätte saada, saatnud hoiatusi ning kui muud vahendid ei aita, keeranud sooja kinni kogu korrusmaja jaoks, ühe majaga on nüüd sedasi enne kütteperioodi algust. Tänu pidevale tegutsemisele meile väga palju võlgu ei olda.“