Raasiku vallavalitsus kaalub mudilastoetuse sisseseadmist

1087

Raasiku vallas ootab lasteaiakohta 104 last.

Raasiku vallavalitsus otsib lahendusi pikkadele lasteaiajärjekordadele. Arutluse all on uute lasteaiarühmade ehitamine Raasikule ja Arukülla, mudilastoetuse kehtestamine või midagi kahe vahepealset. Juuli seisuga oli Raasiku vallas 104 pooleteise- kuni seitsmeaastast last, kellele vallavalitsus  peaks lastevanemate nõudmisel võimaldama lasteaiakoha.

Raasiku valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Ardo Niinre selgitas, et tuleb kaaluda ning võtta vastu otsus, kas on otstarbekam teha Raasiku lasteaiale juurdeehitus ning seada Aruküla lasteaias sisse rühmaruumid, millega tekiksid juurde lasteaiakohad valla umbes 100-le lapsele või hakata maksma mudilastoetust vanematele, kellel pole võimalik pärast vanemahüvitise lõppemist tööle minna, sest last ei saa lasteaeda panna.

„Kummalgi variandil on omad kitsaskohad. Kalkulatsioonide tegemisel oleme lähtunud naabervaldade mudilastoetustest. Rae vald maksab ühe lapse kohta 128 eurot ning Jõelähtme 178 eurot kuus. Mõlemal juhul on see aastas saja lapse kohta tohutu summa, mis tuleb vallal välja käia,“ selgitas ta.

Rühmaruumide ehitus Raasikule läheks maksma umbes 500 000 eurot.

„Kui mudilastoetus oleks 64 eurot kuus, saaksime seda 500 000 eurot silmas pidades maksta umbes seitse aastat. Kui ehitaksime, lisanduksid veel kulud personali palkadeks ning kommunaalmaksed – ühe lasteaiakoha püsikulud on valla lasteaedades praegu  217 eurot kuus,“ ütles Ardo Niinre.

Ta lisas, et ehkki ehitus tundub kasulikum, on ka sellel mitu tahku: „Vaja on eelkõige sõimerühmi, sest sinna on järjekorrad kõige pikemad. Samas ei loo sõimerühmade ehitus nii palju lasteaiakohti kui teised rühmad.“

Sõimerühmades on piirnorm 14 last ühe rühma kohta. Eritingimustel saab seda suurendada 16ni. Vaatamata pikale järjekorrale on rühmade igapäevane täituvus väike, kohal on harilikult kaheksa kuni kümme last ehk tunduvalt alla piirnormi. Kohta aga ära ei anta, isegi kui laps kuigi palju lasteaias kohal ei käi.

„Tegu on tõsist kaalutlemist vajava küsimusega. Vallavalitsus on arutanud, mis võiks mudilastoetuse puhul olla realistlik summa, mida saaksime maksta.
Mõtlesime, et kui see oleks alustuseks poolgi Rae vallas makstavast toetusest, ehk 64 eurot kuus, siis tuleks kokkuvõttes ikka päris suur aastakulu. Kuidas lapsevanem selle 64 eurot kasutab, on ta enda otsustada – ta võib selle maksta ka vanaemale, kes on nõus last hoidma. Võib-olla motiveerib see mõnda inimest koolitama ennast lapsehoiuteenuse pakkujaks, et võtta hoida lisaks oma lastele ja lapselastele ka teisi lapsi. Siin on mõtlemise ja otsustamise koht, lahendus tuleb leida,“ rääkis Ardo Niinre.