Anija uus vallavanem on TIIT TAMMARU

4613

17-liikmelises vallavolikogus sai TIIT TAMMARU 10 poolthäält.
TIIT TAMMARU, hääletuskasti juures koos BRUNO ENGELI ja VALERI JÕGIOJAGA, töötas Anija vallavanemana ka aastatel 2004-2005.
Anija vallavolikogu uus koosseis kogunes teisele istungile reedel, 6. novembril.  Päevakorras oli uue vallavanema valimine ja vallavalitsuse kinnitamine, volikogu komisjonide moodustamine ning neile esimeeste ja aseesimeeste valimine.

Salajasel hääletusel oli Tiit Tammaru vallavanemaks valimise poolt 10 ja vastu 6 volikogu liiget. Volikogu koalitsioonil, kuhu kuuluvad valimisliidud Saab Ka Teisiti ja Toimekas Koduvald ning IRL, on volikogus 10 kohta. Opositsioonis oleval Kesk­era­konnal 7 kohta, seekord Jaanus Kalev puudus istungilt.

Tiit Tammaru kandidatuuri vallavanema kohale seadis üles Bruno Engel valimisliidust Saab Ka Teisiti. Opositsioon oma kandidaati ei esitatud.

Tiit Tammaru tutvustas end – on Anija vallas elanud 1976. aastast, sinna sisse kirjutatud alates 2000. aastast. Oma heaks saavutuseks pidas Tiit Tammaru tänavu kevadel välja töötatud programmi tööpuuduse leevendamiseks. Programmi tutvustas ta 1. mail Minu Eesti mõttetalgutel ning ütles, et püüab seda ka vallavanemana rakendada.

Keskfraktsiooni liige Valeri Jõgioja esitas vallavanemakandidaadile istungilt puudunud Jaanus Kalevi küsimuse – mitmes kohas on ta pärast vallavanema ametist lahkumist töötanud. Tiit Tammaru vastas, et algul kutsuti ta tööle arenguspetsialistiks Raasiku vallavalitsusse, seejärel aitas kaks aastat üles ehitada Rae Kivitööstust ning pärast seda on töötanud tootmisjuhina OÜs Koduaken.

Uue vallavanema ettepanekul kinnitati vallavalitsus viieliikmelisena – vallavanem, abivallavanem ja kolm valitsusliiget. Vallavalitsuse liikmed on peale vallavanema veel Marge Raja, Maarja Sikut, Ilsia Väli ja palgalise valitsusliikmena abivallavanem Urmo Sitsi.

Endine vallavanem Jüri Lillsoo ja abivallavanem Valeri Jõgioja vabastatakse teenistusest alates 10. novembrist.

Moodustati komisjonid
Volikogu juurde moodustati 16 poolthäälega kuus alatist komisjoni: revisjonikomisjon, arengu- ja eelarvekomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, keskkonna ja turvalisuse komisjon, sotsiaalkomisjon ning majanduskomisjon. Revisjonikomisjon tuleb 3-liikmeline, keskkonna ja turvalisuse komisjon 9-liikmeline, teistes komisjonides hakkab olema 7 liiget.

Valiti ka viie komisjoni esimehed ja aseesimehed. Arengu- ja eelarvekomisjoni juhiks valiti 11 poolthäälega volikogu esimees Jaan Oruaas, komisjoni aseesimeheks 14 häälega Tõnis Väli. Ka teiste komisjonide esimehed on koalitsioonist, kuid aseesimeeste kohad anti opositsioonile. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti 11 poolthäälega Rene Kaalo, aseesimeheks 15 häälega Indrek Lillsoo, sotsiaalkomisjoni esimeheks 10 poolthäälega Urmo Sitsi, aseesimeheks 15 poolthäälega Viktoria Borikova, majanduskomisjoni esimeheks 10 poolthäälega Bruno Engel, aseesimeheks 14 poolthäälega Jüri Lillsoo ning keskkonna ja turvalisuse komisjoni esimeheks 11 poolthäälega Kaarel Aruste ja aseesimeheks 15 poolthäälega Sergei Belinko. Kuna Urmo Sitsi hakkab tööle abivallavanemana, tuleb volikokku tema asendusliige ning sotsiaalkomisjonile valitakse uus esimees.

Revisjonikomisjoni juhtimist pakkus võimuliit opositsioonile, kuid Keskerakond keeldus sellest. Valeri Jõgioja põhjendas – kuna revisjonikomisjonile annab ülesandeid volikogu esimees ning selliseid, mida ta tahab, siis opositsiooni revisjonikomisjoni esimehe koht ei huvita. Revisjonikomisjoni esimees jäi valimata.

Volikogu teisel istungil kinnitati 13 poolthäälega ka arengu- ja eelarvekomisjoni koosseis. Lisaks esimehele ja aseesimehele kuuluvad komisjoni kõigi ülejäänud komisjonide esimehed: Urmo Sitsi, Bruno Engel, Rene Kaalo ja Kaarel Aruste ning revisjonikomisjoni esimees, kui ta valitakse.

Keskerakonna liige Valeri Jõgioja esitas avalduse moodustada volikogu juurde 7-liikmeline keskfraktsioon. Sellesse kuuluvad Jüri Lillsoo, Marina Petrova, Valeri Jõgioja, Jaanus Kalev, Indrek Lillsoo, Viktoria Borikova ja Sergei Belinko. Fraktsiooni esimees on Valeri Jõgioja, aseesimees Indrek Lillsoo.

Eelmine artikkelMehele tungiti kallale
Järgmine artikkelRaasiku vallavanemaks valiti taas ANDRE SEPP