Anija ja Aegviidu valdade ühinemisläbirääkimiste töörühmad

1272

Anija ja Aegviidu vallavalitsused nimetasid liikmed ühinemisläbirääkimisteks moodustatud töörühmadesse.

Esimesel kokkusaamisel, mis toimus 2. märtsil, otsustas valdade ühinemisläbirääkimiste komisjon moodustada viis töörühma, kes peavad valdkondade kaupa fikseerima omavalitsuste hetkeseisu ning esitama  visiooni selle kohta, kuidas hakatakse selle valdkonna teenuseid pakkuma pärast ühinemist. Moodustati viis töörühma ning lepiti kokku, et kumbki vallavalitsus esitab sinna oma esindajad. Anija vallavalitsus kinnitas esmalt iga töögrupi juhi, kes pärast seda valis sinna liikmed.
Hariduse töörühmas on Anija vallast abivallavanem Marge Raja, noorsootöö spetsialist Tuuliki Rohtla, Kehra gümnaasiumi direktor Kaido Kreintaal, Lepatriinu lasteaia direktor Nelli Restov ning vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Kaisa Tamkivi, Aegviidu vallast Aegviidu kooli direktor Tiina Steinberg ja huvijuht ning vallavolikogu liige Thea Luik, lasteaia direktor Krista Aruoja ning valla sotsiaal- ja haridusspetsialist Kristel Lään.
Sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu töögrupis on Anija vallast abivallavanem   Marge  Raja,  sotsiaaltöö­spetsialistid Marianne Leis ja Airi Hõrrak, Aegviidu vallast sotsiaal- ja haridusspetsialist Kristel Lään ning vallasekretär Anne Loik.
Kultuuri, vabaühenduste ja spordi töögruppi kuuluvad Anija vallast abivallavanem Marge Raja, vallasekretäri asendaja Tormis Otsma, arendusjuht Ingeldrin Aug ning valla kultuurikeskuse juhataja Ruth Lille, Aegviidu vallast raamatukogu direktor Aili Pürjema, rahvamaja juhataja Virge Palmsalu ning kooli huvijuht ja volikogu liige Thea Luik.
Majanduse töörühmas on Anija vallast majandusteenistuse juht Toomas Reisi, ehitusspetsialist Viljo Leis, majandusspetsialist Margus Molok ja OÜ Velko AV juhataja Peep Kask, Aegviidu vallast finantsjuht, vallavalitsuse liige Riina Ahven, majandusspetsialist Enn Pung ja vallavanem Riivo Noor.
Valitsemise töörühma nimetati Anija vallast vallavanem Arvi Karotam, vallasekretäri asendaja Tormis Otsma, endine finantsjuht Maarja Sikut ning uus finantsjuht, Aegviidust vallavanem Riivo Noor ja vallasekretär Anne Loik.
„Leppisime kokku, et töörühmad kogunevad esimest korda enne ühinemisläbirääkimiste komisjonide järgmist  koosolekut, mis on 30. märtsil Aegviidus,“ ütles Anija vallavanem Arvi Karotam.
„Usun, et läbirääkimised kulgevad konstruktiivses sõbralikus õhkkonnas. Mõlemal vallal on arengust selge nägemus. Kuigi Anija vald on Aegviidust kordi suurem, on heameel, et peame läbirääkimisi majanduslikult hästi toimetuleva võrdse partneriga.“
Rahandusministeerium määras Anija ja Aegviidu valla ühinemisläbirääkimiste konsultandiks Keila endise vallavanema ja volikogu esimehe, praeguse volikogu liikme Kadri Tillemanni, kes on ka Saue valla poolne koordinaator nelja omavalitsuse ühinemisprotsessis Lääne-Harju vallaks.

Eelmine artikkelTANEL PAABO sai maailma kõrgliiga etapil 9.koha
Järgmine artikkelRaasiku valla kaunimad fotod on rändnäitusel