Anija-Aegviidu ühinemislepingu projekt on valmis

1029

Ühinemislepingu eelnõud hakkavad nii Anija kui Aegviidu vallavolikogu arutama 14. septembril. 

Kahe valla ühinemisläbirääkimiste komisjon kohtus esmaspäeval, 29. augustil Aegviidus ja otsustas saata väljatöötatud ühinemislepingu projekti volikogudele. Projektis on kirjas ühinemise eesmärgid, uue valla õiguslik staatus, piirid ja sümboolika, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuri muudatused, valdkondade kaupa, millised avalikke teenuseid uues vallas pakutakse, ülevaade majandustegevusest, kavandatavad investeeringud. Lepingu ühes lisas on kirjeldus, kuidas on kavas kasutada riiklikku ühinemistoetust.
Vallavolikogud hakkavad ühinemislepingut arutama eraldi, kuid samal päeval – kolmapäeval, 14. septembril. Alates 19. septembrist on lepinguprojekt kolm nädalat avalikul väljapanekul. Seejärel peavad volikogud läbi töötama avalikustamise käigus tehtud ettepanekud: kas ja mida aktsepteeritakse, mis lükatakse koos põhjendusega tagasi.
Aegviidu vallavanem Riivo Noor: „Ühinemislepingu projekt sai päris hea. Näis, kui palju tuleb avalikustamisel ettepanekuid-täiendusi, kuid minu meelest on meil suhteliselt reaalne ja tõsine töödokument.“
Ka Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev on rahul: „Ühinemislepingus on väga palju üldiseid printsiipe, kuna meil on tegelikult Aegviiduga suhteliselt ühised vaated. Kokku on veel leppimata vaid see, mis saab valla nimeks.“
Aegviidu vallavalitsus ja volikogu korraldavad 19. septembril koos valla arengukava avaliku aruteluga ka haldusreformi teemalise rahvakoosoleku.
Oktoobri keskel viiakse Anija ja Aegviidu vallas läbi rahvahääletus, kus elanikelt küsitakse – kas ollakse ühinemisega nõus või ei. Rahvaküsitlust nõuab 28. juulil vabariigi valitsuse kehtestatud kord, mis määrab, et küsitluse käigus tuleb välja selgitada elanike arvamus valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride muutmise kohta. Lisaks võib küsida inimeste arvamust haldusüksuse nime valimiseks ning muude volikogudes vajalikuks peetavate küsimuste kohta.   Hääletada   võivad   kõik   selleks ajaks vähemalt 16aastased elanikud, kes rahvastikuregistri järgi elavad püsivalt kummaski vallas. Lõpliku otsuse teevad volikogud.
„Kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks ühinemisotsus sündima novembrikuus,“ sõnas Anija vallavanem Arvi Karotam.

Eelmine artikkelTÕLL SIMSON kohtas USAs MMil oma iidoleid
Järgmine artikkelKehra päästjad on Eesti eliitkomandode seas