Anija-Aegviidu ühinemisleping on avalikul väljapanekul

1119

Avalik väljapanek kestab 3 nädalat, on võimalik teha lepingusse ettepanekuid.

Kolmapäeval, 14. septembril toimunud istungitel otsustasid Anija ja Aegviidu vallavolikogud panna kahe valla ühinemislepingu koos lisadega avalikule väljapanekule.
Anija vallas oli selle poolt 10 volikogu liiget, 1 oli vastu ja 3 erapooletud. Vallavolikogu istungil selgitas volikogu esimees Jaanus Kalev, et tegu on töödokumendiga. Pärast avalikustamist arutab valdade ühinemiskomisjon kõik ettepanekud-arvamused läbi ning vastab nende esitajatele kirjalikult, kas neid aktsepteeritakse või mitte ning põhjendab.
Urmo Sitsi soovis, et enne valdade ühinemise kohta toimuvat rahvaküsitlust oleks ühinemislepingu parandatud-täiendatud projekt läbivaatamiseks komisjonides ja volikogus, et rahvahääletuse ajaks oleks olemas ühinemislepingu lõplik variant.
Ta põhjendas: „Mille alusel hääletan, kas tahan Aegviiduga liituda või ei? Kui kaks ettevõtet tahavad ühineda, panevad tingimused lauale ja otsustavad, kas nendel tingimustel ühinevad. Mitte lihtsalt, kas tahame ühineda.“
Sama meelt oli ka Aare Nurm, kes arvas, et ühinemisleping võib määrata, kas tahab Aegviiduga ühineda või ei.
Vallavanem Arvi Karotam märkis, et avalikustamise käigus esitatud ettepanekute menetlemine võtab aega, miski ei takista samal ajal küsida rahva arvamust: „Võib-olla rahvas ütleb, et ei soovigi ühineda. Arvan, et seda ei juhtu, aga võimalus on. Seetõttu on mõistlik, et dokumendi lõplik arutelu on pärast rahvahääletust.“

Leping on veebis, vallamajades, raamatukogudes
Ühinemislepingu projektis on kirjas ühinemise eesmärgid, uue valla õiguslik staatus, piirid ja sümboolika, valla juhtimisstruktuur ja ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused, avalikud teenused valdkondade kaupa, investeeringute tegemise ja ühinemistoetuse kasutamise põhimõtted.
Lepingul on 5 lisa: seletuskiri ühinemise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja elanike arvu kohta, valla kaart, ühinemistoetuste arvelt rahastatavate investeeringuobjektide loetelu ning Aegviidu ja Anija valla 2015 majandusaasta auditeeritud aruanded.
Jaanus Kalevi sõnul sai ühinemistoetuste arvelt rahastatavate investeeringute nimekiri pikk, kuna sinna pandi arengukavade põhjal valdkondade kaupa kõik kummagi valla objektid, kuhu võib ühinemisraha edaspidi kasutada. Reaalselt neist enamuseks 860 000 euro suurusest ühinemistoetusest ei jätku. Näiteks on ainuüksi nimekirjas esimese objekti – Aegviidu kooli spordisaali ja staadioni – ehituseks ning kooli renoveerimise eel­arveks arvestatud 1 miljon eurot.
Ühinemistoetus kantakse omavalitsustele üle kolme aasta jooksul ja kolmes osas. Esimese osa, 25 protsenti, saavad ühinenud vallad 2017. aasta lõpus.
Anija ja Aegviidu valla ühinemislepingu avalik väljapanek kestab kolm nädalat, 19. septembrist 9. oktoobrini. Anija vallas saab lepingu ja sellega seotud dokumentidega tutvuda vallavalitsuse kantseleis, Anija ja Alavere raamatukogus ning valla veebilehel. Aegviidu vallas on need nii veebilehel kui vallavalitsuses ja raamatukogus. Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingule ja lisadele saab esitada 9. oktoobrini vallavalitsustesse.
Oktoobris viiakse läbi rahvaküsitlus, kas soovitakse Anija ja Aegviidu valla ühinemist või ei. 10.-13. on oktoobrini võimalik hääletada elektrooniliselt, 14. ja 16. oktoobril selleks avatud kohtades. Ühinemislepingu lõplik kinnitamine vallavolikogudes on planeeritud novembrikuuks.

Eelmine artikkelKinnitati Aruküla põhikooli arengukava
Järgmine artikkelKehra Lastetare fassaad on osaliselt uuendatud