ALEK­SAND­RA KORTŠENO­VA on Ees­ti noor­te­meis­ter kuu­li­tõu­kes

978

Kol­ma­päe­val, 12. juu­lil Pär­nu ran­nas­taa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti C-klas­si meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus või­tis tü­tar­las­te kuu­li­tõu­ke 13aas­ta­ne Alek­sand­ra Kor­tše­no­va Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist. Ta tõu­kas 2 ki­log­ram­mi ras­kust kuu­li 11.75 meet­rit. Alek­sand­ra Kor­tše­no­va te­gi kaa­sa ka 100 meet­ri jook­sus, kus jäi na­pilt fi­naa­list väl­ja – 13,99 se­kun­dit an­dis 9. ko­ha.
1500 meet­ri jook­sus sai Ro­met Vii­si­tamm aja­ga 5.31,49 mi­nu­tit 10. ko­ha. Gi­ze­la Gu­ni­ni­le an­dis tu­le­mus 2.48,64 mi­nu­tit 800 meet­ris 12. ko­ha ning Uku Aas­rand sai ket­ta­hei­tes 25 meet­ri­ga 16. ko­ha. Ka ne­mad tree­ni­vad Kuu­sa­lu SKs.