Ah­ren­si kon­ve­rents Tal­lin­nas

66
Konverents „Eduard Ahrens 220“ Ees­ti Tea­dus­te Aka­dee­mia saa­lis

Lau­rent­siu­se Selts kor­ral­das koos Ema­kee­le Selt­si­ga lau­päe­val, 15. ap­ril­lil Tal­lin­nas Ees­ti Tea­dus­te Aka­dee­mia saa­lis kon­ve­rent­si „Eduard Ah­rens 220“. Ees­ti kir­ja­kee­le loo­ja, Kuu­sa­lu pas­to­ri Eduard Ah­ren­si sün­nist möö­dus 13. ap­ril­lil 220 aas­tat. Kon­ve­rents toi­mus küm­nen­dat kor­da, ena­mi­kul kor­da­del on pee­tud Kuu­sa­lus. Kon­ve­rent­si avasid Tal­lin­nas Ees­ti Tea­dus­te Aka­dee­mia pre­si­dent Tar­mo Soo­me­re ja Emakeele Seltsi juht Helle Metslang. Ah­ren­si täht­su­sest kõ­ne­les Lau­rent­siu­se Selt­si eest­ve­da­ja ja te­ma­le pü­hen­da­tud kon­ve­rent­si­de pea­kor­ral­da­ja Su­lev Vald­maa. Ter­vi­tu­se­ga esi­nes ka Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt. Et­te­kan­de tegid aja­loo­la­ne Sir­je Ki­vi­mäe, kee­le­tead­la­sed Karl Pa­ju­sa­lu, An­ni­ka Viht ja Han­nu Re­mes ning ki­ri­ku­loo­la­ne Priit Roht­mets. Muu­si­ka­li­se ta­ga­si­vaa­te Ah­ren­si ae­ga pak­ku­sid sop­ran Ma­ria Vald­maa ja kla­ves­sii­nil Saa­le Fis­cher. Mo­de­raa­tor oli Tõ­nu Ten­der. Su­lev Vald­maa tut­vus­tas ka Lau­rent­siu­se Selt­si eest­ve­da­mi­sel äs­ja trü­kist tul­nud raa­ma­tut „Mees, kel­le „õla­de pääl“ meie ema­keel sei­sab. Eduard Ah­rens 220“, mil­le esi­tlus tu­leb nel­ja­päe­val, 20. ap­ril­lil Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Ah­rens on Kuu­sa­lu jaoks üks tun­tuim suur­ku­ju ja Lau­rent­siu­se Selt­si pa­nus te­ma mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mi­seks on mär­ki­mis­väär­ne.“

Eelmine artikkelTuu­ma­jaa­ma või­ma­li­ke asu­koh­ta­de seas on Lok­sa ja Kuu­sa­lu vald
Järgmine artikkelKuusalu Elutervele Naisele saalihoki Energialiiga teine koht